Vizyon ve Misyon

Vizyon 
Eğitim ve araştırmadaki öncülüğüyle toplumsal gelişime yön veren uluslararası bir üniversite olmak.
Misyon
Marmara Üniversitesi köklü geçmişinden gelen deneyimi ile toplumsal değerleri ön planda tutarak tüm paydaşları için bilim, kültür, sanat ve sporda değer üreten, yaşam boyu öğrenmeye verdiği önemle sürdürülebilirliği hedefleyen, çok dilli eğitimiyle öncü, uluslararası ve çağdaş bir üniversitedir.
İlke ve Değerlerimiz

Akademik Özgürlük, Atatürk İlkelerine Bağlılık, Çözüm Odaklılık, Eleştirel Düşünce, Etik Değerlere Bağlılık, Evrensellik, Farklılıklara Saygı, Güvenilirlik, Liyakat, Paydaş Odaklılık, Sürdürülebilirlik Bilinci ile Hareket Etme, Temel Hak ve Özgürlüklere Saygı, Yenilikçilik ve Yaratıcılık.

M. Ü. 2021-2025 Stratejik Planı'nda Üniversitemizin Misyonu, Vizyonu, İlke ve Değerleri ile Stratejik Amaçları ve Hedefleri 13 nolu sayfada yer almıştır.

2022 yılı İdare Faaliyet Raporu'nda Üniversitemiz misyonu, vizyonu, ilke ve değerleri 6 nolu sayfada yer almaktadır.


Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından en son 22.11.2023 13:35:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM