Osmanlı Tarihi

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

Osmanlı tarihi ile ilgili her türlü konuya eğilmek, bu konularda çeşitli araştırma, inceleme, bilimsel toplantılar ve yayınlar yaparak, konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, sorunların çözümü için öneriler üretmek. Osmanlı araştırmaları ile ilgili bilimsel her türlü çalışmayı özendirmek ve desteklemek, bu amaçla kütüphane, arşiv ve her türlü teknik donanımı oluşturmak. Osmanlı araştırmaları alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde, yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanarak ortak proje ve çalışmalar yürütmek. Her türlü özel ve tüzel kişiler için amaç ve ilkeleri doğrultusunda projeler üretmek ve yürütmek. Osmanlı araştırmalarına yardımcı olarak her türlü kurs ve seminer gibi faaliyetleri organize etmek ve yürütmek.

MÜDÜR  : 
Prof.Dr. Fehmi YILMAZ (Vekaleten)

ADRES : 
M.Ü.Fen-Edebiyat Fak. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy İST.


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 18.12.2023 10:00:09 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM