Yönetim Kurulu

a. Kurulu ve İşleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.
Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

b. Görevleri: Üniversite yönetim kurulu; idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 
  2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
  3. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,  
  5. 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Erol ÖZVAR Rektör
Prof. Dr. Mustafa KURT Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa ÇELEN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ömer AKGİRAY Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL Eczacılık Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Sebahat DENİZ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Emre İKİZLER Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Serap HELVACI Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sadullah ÇELİK İktisat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ali KÖSE İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mustafa KURT İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Nuran CÖMERT İşletme Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mustafa ÇELEN
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ömer AKGİRAY Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mustafa Osman ISIKAN Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Hasan ERDAL Teknoloji Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Osman Hakan GÜNDÜZ Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mine Gülden POLAT Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Nail YILMAZ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Salih PINAR Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Doğan ARGUN Üye
Prof. Dr. M. Kemal SAYAR Üye
Prof. Dr. Erişah ARICAN Üye

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 01.09.2020 11:17:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM