Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

MERKEZİN AMAÇLARI:

Disiplinler arası bir organizasyon altında, toplumsal cinsiyet, kadınların ekonomik ve sosyal hakları ile ekonomik ve sosyal hayattaki rolleri ve sorunları, kadın istihdamı, kadın sağlığı ve kadının sosyal statüsünün yükseltilmesi konularında, mali, ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal boyutlarıyla, bilimsel araştırmalar yapmak, söz konusu konularda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik, kitap, rapor, dergi, bülten, e-bülten, e-dergi, e-kitap şeklinde yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak, ulusal/uluslararası özel ve/veya kamu kuruluşlarıyla ortak veya ayrı olarak  toplumun çeşitli kesimlerine yönelik eğitim programları düzenlemek, destek programları- projeler geliştirmek ve uygulamak, danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde kamu ve özel sektör çalışanları ile akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek, kadının ekonomik ve  sosyal statüsünü yükseltmek amaçlı çeşitli sertifika programları düzenlemek, Üniversitemiz bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açılmasını önermek ve mevcut ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek.

MÜDÜR:

Prof. Dr. Fatma AYANOĞLU ŞİŞMAN

TELEFON:

+90 216 346 32 70

E-POSTA:

eskar@marmara.edu.tr

ADRES:

Marmara Üniversitesi

Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Binası arkası 

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi Üst Katı

Göztepe Yerleşkesi 34722

Kadıköy - İstanbul

WEB SAYFASI:

http://eskar.marmara.edu.tr/


Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 16.12.2019 16:33:27 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM