Uluslararası İlişkiler (MURCIR)

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

Uluslararası İlişkiler alanındaki yeni gelişmeleri araştırmak. Araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılar aracılığıyla tanıtmak ve tartışmak. Benzer nitelikteki bilimsel kuruluşlarla uluslararası ilişkiler araştırmaları alanında bilimsel işbirliği yapmak. Ulusal ve uluslararası düzeylerde konferans, seminer, sempozyum, kurs, yayın vb. bilimsel faaliyetlerde bulunmak. Kamu ve özel kesim kuruluşlarınca önerilecek konularda araştırma ve incelemeler yapmak, danışma hizmeti sağlamak ve merkezin uzmanlık alanına giren konularda çalışmalar yapmak.

MÜDÜR :
Doç. Dr. Çağdaş ÜNGÖR SUNAR

MÜDÜR YARDIMCISI : 
Yrd.Doç.Dr. Özden Sezgi DURGUN
Yrd.Doç.Dr. Zuhal Mert UZUNER

TELEFONLAR : 
(0216) 308 99 19 (3 Hat) / Dahili: 1096
Faks :(0216) 308 99 32
E-mail : murcir@marmara.edu.tr

ADRES : 
Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MURCIR)
Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası,Anadoluhisarı Yerleşkesi, 34820, Beykoz, İstanbul

WEB SAYFASI : 
http://murcir.marmara.edu.tr


Bu sayfa Research Center for International Relations tarafından en son 08.11.2017 11:51:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM