Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak. Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan eğitime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlama yapmak. Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. Faaliyet amacı ve alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

MÜDÜR : 
Doç. Dr. Faruk UÇAR

Adres:   Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi / Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yemekhane Binası 4. kat 34722 Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: UZEM Müdürlük 0216 345 07 64 / 65 (Öğrenci Kaydı ve İşlemleri Müdürlüğümüzde yapılmamaktadır.)
 
E-posta:
             * Öğrencilerin yaşadığı sorunlar için: uzem.lms@marmara.edu.tr
             * Sınav ile ilgili sorunlar için: uzem.sinav@marmara.edu.tr
             * Öğretim Elemanlarının yaşadığı sorunlar için: uzaktanegitim@marmara.edu.tr
              ( Sınav sorunları için kayıtlı olduğunuz bölümünüze dilekçe ile yapılan başvurular ve sorunlar incelenecektir. )

WebSitesi: http://uzem.marmara.edu.tr/


Bu sayfa Distance Education Research and Implementation Centre tarafından en son 09.12.2019 15:51:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM