NO

ESER ADI

YAZAR ADI

YAYIN YILI

ISBN

433 Yâ Hazret-i Pîr/Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri Fatih Özkafa 2021 978-975-400-433-5

432

English Language Teaching in the 21st Century: Changing Identities, Agencies, and Mindsets

ed.
Dilek Uygun Gökmen, Aslı Yılmaz Ercan, Işıl Ruacan Silahtaroğlu

2020

978-975-400-440-3 (E-ISBN)

431

The Language of Present Day American Crime Fiction and Printed Media

Iryna Semeniuk Zümrütdal

2020

978-975-400-437-3 (E-ISBN)

430

MCES-2020:  Avrupa Çalışmaları Konferansı 2020 Özet Kitabı: Avrupayı Tartışmak: Dünü, Bugünü ve Yarını, 7-8 Şubat 2020 = Marmara Conference on European Studies 2020 Abstracts: Debating European: Past, Present and Future, 7-8 February 2020

ed. İmre Ersoy; yay. haz. Ebru Dalğakıran

2020

978-975-400-438-0 (E-ISBN)

429

MCES 2020: Marmara Avrupa Çalışmaları Konferansı 2020 - Tebliğler Kitabı: Avrupayı Tartışmak: Dünü, Bugünü ve Yarını, 7-8 Şubat 2020 = Marmara Conference on European Studies 2020 Proceedings: Debating European: Past, Present and Future, 7-8 February 2020

ed. İmre Ersoy; yay. haz. Ebru Dalğakıran

2020

978-975-400-439-7 (E-ISBN)

428

Siyasal Analiz için Çerçeveler

Ahmet E. Kotil

2020

978-975-400-436-6 (E-ISBN)

427

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

ed. Ş. Güniz Küçükgüzel

2020

978-975-400-435-9

(E-ISBN)

426

Ses Eğitimi Çalıştayı

ed. Tülün Malkoç

2020

978-975-400-434-2 (E-ISBN)

425

Disiplinlerarası Yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi: Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı

ed. Ahmet Şükrü Özdemir, Tülün Malkoç

2020

978-975-400-432-8 (E-ISBN)

424

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Ermeni Meselesine İlişkin Değerlendirmeler

Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

2019

978-975-400-427-4 (E-ISBN)

423

II. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu Bildiri Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı

ed. Korkut Ulucan

2019

978-975-400-431-1 (E-ISBN)

422

İlkokulda Özgün Eğitici Etkinlikler: I. Ulusal Atölye Çalışmaları Kitabı

ed. Mehmet İnan, Bülent Özden, Seda Gül Kartal, Yüksel Aydın

2019

978-975-400-421-2 (E-ISBN)

421

Uluslararası 23. Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı

ed. Jale S. Oran, Meltem Ulusan Polat

2019

978-975-400-430-4 (E-ISBN)

420

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

ed. Musa Üce, A. Faruk Levent

2019

978-975-400-429-8 (E-ISBN)

419

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programı Detay Çalışması

ed. Ş. Güniz Küçükgüzel

ed. yard. Bedia Kaymakçıoğlu, Sevinç Şahbaz

2019

978-975-400-428-1 (E-ISBN)

418

Cumhuriyet'in İlk Kültür Müdürü Mübarek Galib Eldem'in Küre-i Arzda Nüfus-ı İslam Adlı Eseri ve Makaleleri

yay. haz. Ali Satan

2019

978-975-400-426-7 (E-ISBN)

417

Metafor Kullanımıyla Marka İmajı Ölçümü Google ve Yandex 

Taşkın Dirsehan

2019

978-975-400-424-3               978-975-400-425-0 (E-ISBN)

416

Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı

Hukuk Fakültesi

2019

978-975-400-422-9 (E-ISBN)

415

Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No: 1- Sorumluluk Sempozyum Özet Bildiri Kitabı

Hukuk Fakültesi

2019

978-975-400-423-6 (E-ISBN)

414

6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni: Bildiri Özet Kitabı

ed. Meral Balcı, Arzu Al

2018

978-975-400-420-5 (E-ISBN)

413

6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni-Tam Metin Kitabı

ed. Meral Balcı, Arzu Al

2018

978-975-400-419-9 (E-ISBN)

412

Yükseköğretim Personeli ve Öğrencileri Hakkında Soruşturma Usulü ve Rapor Yazma Tekniği 

Göksel Z. İsmailoğlu

2018

978-975-400-415-1 (E-ISBN)

411

Laboratuvar Güvenlik Kılavuzu

Ece İskender

2018

978-975-400-413-7 (E-ISBN)

410

18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Özet Kitabı

haz. İ. Mahmut Tekçe

2018

978-975-400-387-1 (E-ISBN)

409

ETT 2018: 8th International Istanbul Textile Conference: Evolution of Technical Textiles, 14-16 April, Tüyap Fair and Exhibition Center: Book of Abstracts = 8. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı: Teknik Tekstillerin Evrimi, 14-16 Nisan, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi: [Bildiri Özetleri Kitabı]

ed. Mehmet Akalın...[ve öte.]

2018

978-975-400-414-4

408

International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Life Science Problems-ICAMLS 18 Abstract Book

ed. Faruk Uçar, Bülent Yılmaz, Messoud Efendiyev

2018

978-975-400-416-8

(E-ISBN)

407

Fédération Internationale d’Education Physique (FIEP) 13th European & 29th World Congress Abstract Book

ed. Fatih Dervent

2018

978-975-400-418-2

978-975-400-416-8 (E-ISBN)

406

İstanbul'da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi

ed. İlker Akgün, Aliye Ahu Akgün

2017

978-975-400-408-3 978-975-400-409-0 (E-ISBN)

405

Sağlıklı Düşünmek: Perinatal Depresyonun Psikososyal Yönetimi İçin El Kitabı

çev. Perran Boran

2017

978-975-400-411-3

404

V. International Blue Black Sea Congress Proceeding

ed. Aleaddin Yalçınkaya, Arzu Al, Hakan Mehmetçik

2017

978-975-400-407-6

(E-ISBN)

403

7th International Istanbul Textile Conference

ed. Mehmet Akalın...[ve öte.]

2017

978-975-400-406-9 (E-ISBN)

402

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın

ed. Nuray Akgül Yılmaz, Yasemin Özerkek, İrem Konca

2017

978-975-400-405-2

401

Tablet Weaving from Anatolia and the Ottoman Court

Şerife Atlıhan

2017

978-975-400-404-5

400

Anadolu ve Topkapı Sarayı’ndan Çarpana Dokumalar

Şerife Atlıhan

2017

978-975-400-403-8

399

Eğitim İstatistiği

Ahmet Şükrü Özdemir

2016

978-975-400-402-1

398

T.C. Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi, 2016=Marmara University Faculty of Pharmacy Education and Training Guide, 2016

haz. Ş. Güniz Küçükgüzel … [ve öte.]

2016

978-975-400-401-4

397

Fransa'daki Müslüman ve Türk Toplulukların Hak ve Özgürlüklerinin Analizi

ed. Nuri Tınaz, Meltem Çelik Dirsehan,  Ahmet Uysal

2016

978-975-400-400-7

396

Engelliler için Mimari Çözümler

Emel İşleyen

2016

978-975-400-399-4

395

International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical inference book of abstracts-Linstat 2016

ed. Birsen Eygi Erdoğan...[ve öte.]

2016

978-975-400-398-7

394

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevleri Özet Kitabı, (2010-2015) 

ed. Ş. Güniz Küçükgüzel; yay. haz. Bedia Kaymakçıoğlu, Timuçin Uğurlu

2016

978-975-400-397-0 (E-ISBN)

393

Ceramic Processing Techniques Laboratory Book: Including the Determination of Basic Thermodynamic Constants

Ziya Engin Erkmen

2016

978-975-400-396-3

 

392

Sayılar Teorisi (Şifreleme ve Sihirli Kar Uygulamalarıyla)

Ahmet Şükrü Özdemir

2015

978-975-400-395-6

 

391

Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan

ed. Nurşen Mazıcı

2015

978-975-400-394-9

390

Istanbul Endoscopic Ultrasound and Advanced Endoscopy Days- ISTEUS 2015 Syllabus, December, 10-11, 2015

ed. Deniz Güney Duman

2015

978-975-400-393-2

389

ICOVACS 2015: International Conference on Value Chain Sustainability, 12-12 March 2015, İstanbul: Proceedings 

ed. Gülfem Tuzkaya, Bahar Sennaroğlu, Serol Bulkan

2015

978-975-400-392-5

(E-ISBN)

388

Metin Şerhi

Ömer Zülfe

2015

978-975-400-391-8

387

Eski Türk Edebiyatı Tarihi

Ömer Zülfe

2015

978-975-400-389-5

386

Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği Algısı: Marmara Üniversitesi 2004 ve 2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi

Emirhan Göral, Lale Özdemir, E. Serra Yurtkoru, Muzaffer Dartan

2014

978-975-400-388-8

385

6th International Istanbul Textile Conference Proceedings Book

ed. Mehmet Akalın...[ve öte.]

2014

978-975-400-386-4

384

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri için Faz Diyagramları 

Ziya Engin Erkmen

2015

978-975-400-390-1

383

Yükseköğretim Politikaları Üzerine Görüşmeler 

ed. M. Zafer Gül

2014

978-975-400-378-9

382

Haydi Çocuklar Söyleyelim: Piyano Eşlikli Çocuk Şarkıları 

Levent Deniz, Duygu Piji Küçük

2015

978-975-400-373-4

381

Kalitatif Analiz Uygulamaları (Yarımikro Yöntem)

Emre Dölen, Mürşit Pekin

2014

978-975-400-372-7

380

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-10 Mayıs 2014, Kemer, Antalya Bildiriler Kitabı Cilt 2

ed. Uğur Yozgat; yay. haz. Ahmet Başçı ...[ve öte.]

2014

978-975-400-371-0 (2.c)

978-975-400-369-7 (Tk)

379

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-10 Mayıs 2014, Kemer, Antalya Bildiriler Kitabı Cilt 1

ed. Uğur Yozgat; yay. haz. Ahmet Başçı ...[ve öte.]

2014

978-975-400-370-3 (1.c)  978-975-400-369-7 (Tk)

378

Bağlama (Tambura) Albümü

Mehmet Ali Özdemir

2014

978-975-400-368-0

377

Modern Türkiye Tarihi

ed. Süleyman Beyoğlu, Ali Satan

2014

978-975-400-367-3

376

Uygulamalı Genel matematik

Mehmet Tektaş, Necla Tektaş, Nevzat Onat, Selçuk Atış

2014

978-975-400-348-2

375

Her Güzelin Bir Kusuru Var: [Sergi]: 19 Ekim-17 Kasım 2012 = No Beauty Without a Flaw: [Exhibition]: October 19-November 17 2012, Mixer-Tophane

Güzel Sanatlar Fakültesi

2013

978-975-400-365-9            978-975-400-366-6 (E-ISBN)

374

Global Pazarlama

Mert Uydacı, Erdoğan Taşkın

2013

978-975-400-363-5 (E-ISBN)

373

Çevre Koruma

Mert Uydacı

2013

978-975-400-362-8 (E-ISBN)

372

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 50. Yılı

ed. Gülden Z. Omurtag...[ve öte.]

2013

978-975-400-361-1

371

Tasarımcılar için Rhineceros 3D ile Yüzey Modelleme

Erkut Eryayar

2013

978-975-400-360-4

370

Geleneksel Türk Mimarisi Terimleri

Emel İşleyen

2013

978-975-400-359-8

369

9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Cilt 2 

ed. Dilek Batıbay; yay. haz. Jale Deniz, Duygu Piji Küçük

2013

978-975-400-358-1 (2.c)

978-975-400-356-7 (Tk)

368

9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Cilt 1

ed. Dilek Batıbay; yay. haz. Jale Deniz, Duygu Piji Küçük

2013

978-975-400-357-4 (1.c)

978-975-400-356-7 (Tk)

367

6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu , 3-7 Haziran 2013, İstanbul: Noktaları Birleştirelim = 6th International Student Triennial Symposium, June 3-7, 2013, Istanbul: Connecting The Dots

ed. Esra Aliçavuşoğlu Karaveli, yay. haz. Zafer Lehimler

2013

978-975-400-355-0

366

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Uluslararası Öğrenci Trienali  3-7 Haziran 2013, İstanbul = Marmara Universty Faculty of Fine Arts 6th International Student Triennial, June 3-7, 2013, Istanbul

ed. Emre İkizler; çev. Duygu Kaçar, Emine Sarsılmaz Vagtborg

2013

978-975-400-354-3

365

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi = Marmara University Faculty of Fine Arts

ed. Sevil Saygı; çev. Duygu Kaçar, Emine Sarsılmaz Vagtborg

2013

978-975-40-0353-6

364

Transfer Pricing in International Discussion

ed. Funda Başaran Yavaşlar

2013

978-975-400-352-9

363

Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması

ed. Funda Başaran Yavaşlar

2013

978-975-400-351-2

362

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi 2011 Senesi Çalışma Verileri (ön raporlar): 2011 Kış ve Yaz Dönemi Oşinografik, Hidrografik, Biyolojik, Kimyasal, Sedimantolojik, Klimatolojik İstasyon Çalışmaları Projesi (MAREM) 2011 Senesi Çalışma Verileri

ed. M. Levent Artüz; yard. ed. Dinçer Gülen, Adnan Aydın, Bahattin Yalçın; Çalışma Proje Koordinatörü O. Bülent Artüz

2012

978-975-400-350-5

361

Hücre Biyolojisi

Meral Ünal

2012

978-975-400-349-9

359

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi 2010 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar): 2010 Kış ve Yaz Dönemi Oşinografik, Hidrografik, Biyolojik, Kimyasal, Sedimantolojik, Klimatolojik İstasyon Çalışmaları

ed. M. Levent Artüz; yrd. ed. Dinçer Gülen, Adnan Aydın, Bahattin Yalçın; Çalışma Proje Koordinatörü O. Bülent Artüz

2011

978-975-400-347-5

358

Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi 2009 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar): 2009 Kış ve Yaz Dönemi Oşinografik, Hidrografik, Biyolojik, Kimyasal, Sedimantolojik, Klimatolojik İstasyon Çalışmaları

ed. M. Levent Artüz

2011

978-975-400-346-8

357

Türkisches Recht, Islamisches Recht und Manche Modernen Aspekte

Servet Armağan

2011

978-975-400-343-7

356

M.Ü. Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi 2011

haz. Ş. Güniz Küçükgüzel

2011

978-975-40-034-20

355

Türk-Alman İlişkilerinde Özel Bir Dönem: Türkiye'ye Sığınan Alman Bilim Adamları

ed. Muzaffer Dartan

2011

978-975-400-345-1

354

Deutsch-Türkische Verhältnisse im Europäischen Kontext

hrsg. Muzaffer Dartan, Hagen Lichtenberg, Ali Eliş

2010

978-975-40-0344-4

353

Yetişkinde Fizik Muayene: Temel Yöntemler

ed. Dilek Gogas Yavuz, Çetin Özener

2011

978-975-400-341-3

(E-ISBN)

352

Mimar Sinan Bibliyografyası

Selçuk Mülayim

2011

978-975-400-340-6

351

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Diploma Projeleri Kataloğu= Marmara University, Faculty of Fine Arts Catalogue of Graduation Projects, Academic Year 2009-2010

 ed. Esra Aliçavuşoğlu

2010

 

350

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2008-2009 Akademik Yılı Diploma Projeleri Kataloğu=Marmara University Faculty of Fine Arts Catalogue of Graduation Projects, Academic Year 2008-2009

ed. Esra Aliçavuşoğlu

2010

978-975-400-339-0

349

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2007-08 Diploma Projeleri Kataloğu 2008 AIAS Yıllık Toplantısı=Marmara University Faculty of Fine Arts 2007-08 Catalogue of Diploma Projects 2008 Annual AIAS Meeting

Güzel Sanatlar Fakültesi

2011

978-975-400-338-3

348

Changing Europe and Turkey: Current Debates

Çiğdem Nas, Rana İzci

2010

978-975-400-336-9

347

Değişen Avrupa ve Türkiye: Güncel Tartışmalar

Çiğdem Nas, Rana İzci

2010

978-975-400-337-6

346

Mortgage Sistemi ve Mortgage Kredilerinin Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye Örneği

Güçlü Okay

2010

978-975-400-334-5

345

Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi: Piyasa Riski Üzerine Bir Uygulama 

Gülcan Çağıl, Aclan Omağ, Ali Köse

2010

978-975-40-0333-8

344

50. Yılında Phillips Eğrisi: Makro Ekonomik İstikrar ve Maliyetleri

K. Batu Tunay

2010

978-975-400-335-2

343

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali: Batı’nın Doğusu-Doğunun Batısı: Sanat ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar, 8-9 Haziran 2010 = Marmara Universty Faculty of Fine Arts 5th International Student Triennial: East of the West-West of the East: New Approaches in Art and design, June 8th-9th 2010, Istanbul

ed. Recep Karadağ

2010

978-975-400-332-1

342

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali = Marmara University Faculty of Fine Arts 5th International Student Triennial

Güzel Sanatlar Fakültesi

2010

978-975-400-331-4

341

Tıpta Uzmanlık Seçimi

ed. Hakan Yoney, Dilek Gogas Yavuz

2010

978-975-400-329-1

340

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi

haz. Ş. Güniz Küçükgüzel, ...[ve öte.]

2009

978-975-400-327-7

339

Acil Hastaya Yaklaşım: Dahiliye

ed. Dilek Gogas Yavuz, Lütfiye Mülazımoğlu

2009

978-975-400-326-0 (E-ISBN)

338

100. Yılında II. Meşrutiyet: Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu, 22-24 Ekim 2008: Bildiriler 

haz. Zekeriya Kurşun...[ve öte.]

2009

978-975-400-325-3

337

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2007-08 Diploma Projeleri Kataloğu 2008 AIAS Yıllık Toplantısı = Marmara University Faculty of Fine Arts 2007-08 Catalogue of Diploma Projects 2008 Annual AIAS Meeting

Güzel Sanatlar Fakültesi

2008

978-975-400-338-3

336

50 Yılın Mezunları Kataloğu: [Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi]

Güzel Sanatlar Fakültesi

2009

978-975-400-321-5

335

T.C. Anadolu Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sanat Eğitimi Paneli: 50. Yıl Etkinlikleri

ed. Nazan Erkmen

2009

978-975-400-323-9

334

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri “50. Yılda Büyük Buluşma” Öğretim Üyeleri Sergisi

Güzel Sanatlar Fakültesi

2008

978-975-400-317-8

333

Sanat ve Tasarım Eğitiminde Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Gerçeği

Bircan Ak

2009

978-975-400-324-6

332

Bauhaus Ekolü Işığında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Dünü-Bugünü: 50. Yıl Etkinlikleri

ed. Nazan Erkmen, İnci Deniz Ilgın; çev. Nazan Erkmen

2009

978-975-400-320-8

331

Bir Binanın Anıları: Üsküdar Toptaşı Valide-i Atik Külliyesi: 10-24 Ekim 2007

ed. Fatma Batukan

2009

978-975-400-318-5

330

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Ulusal Haluk Tezonar Heykel Sempozyumu, 4 Ekim-4 Kasım 2007

ed. Fatma Batukan

2009

978-975-400-319-2

329

Türkiye- Japonya İpek Yolunda Dostluk ve Barış: Gelenekselden Çağdaşa Tekstil Sanatında Sentezler Sempozyumu, 10-11 Eylül 2007

Güzel Sanatlar Fakültesi

2007

978-975-400-322-2

328

Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Türkiye'de Müzik Eğitimi Üzerine Bir Çalışma

Mustafa Uslu

2008

978-975-400-316-1

327

İnternet ve Pazarlama: Başarı Hikâyeleri Başarılı Oyuncuların Sırları

Arzu Baloğlu, Levent Karadağ

2008

978-975-400-315-4

326

Matbaa Malzeme Bilimi

Cem Aydemir,  Ş. Cem Özakhun

2014 (1. bs.) 2019 (2.bs.)

978-975-400-314-7

325

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2006-2007 Diploma Projeleri Sergisi = Marmara University Faculty of Fine Arts Exhibitions of 2006-2007 Diploma Projects

Güzel Sanatlar Fakültesi

2007

 

324

Tesis Planlama

Yılmaz Göbenez

2007

978-975-400-313-0

323

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi: “Gazeteciler Rehberi 2007”

 

2007

978-975-400-312-3

322

Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için Tez Yazım Kılavuzu

ed. Oya Gürbüz…[ve öte.]

2007

978-975-400-310-9

321

Avrupa Birliği'ne Bakış Açıları Yönünden Akademisyen Profili

Şahamet Bülbül, A. Mete Çilingirtürk, Dilek Altaş, İ. Esen Yıldırım

2007

978-975-400-309-3

320

Cemal Reşit Rey'den Şan ve Piyano Dağarımıza 12 Anadolu Türküsü

haz. Mustafa Uslu

 2007

978-975-400-306-2

319

Anadolu'dan Esintiler: Düzenlemeli Halk Türkülerimiz

Mustafa Uslu

 2007

978-975-400-307-9

318

Türkiye'de Müzik Eğitimi

Mustafa Uslu

2007

978-975-400-305-5

317

Plastik İşletmelerinde ‘Zaman Etüdü’ Çalışması ile İlgili Bir Araştırma

Yılmaz Göbenez

2007

978-975-400-303-1

316

Fabrika Kuruluş Yeri Seçimi Politikalarına İlişkin Uygulamaların Araştırılması

Yılmaz Göbenez

2007

978-975-400-304-8

315

Bilanzierung 

Haluk Sumer

2006

975-400-289-4

314

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2004-2005

haz. Sevim Rollas

2006

975-400-301-7

313

Doç. Dr. Mehmet Somer’in Anısına Armağan

yay. haz. Murat Yusuf Akın

2006

975-400-294-0

312

Girişimcilik Eğilimi: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Deniz Börü

 2006

975-400-288-6

311

T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Özetleri 2004

Fen Bilimleri Enstitüsü

 2005

975-400-287-8

310

10. Bilgi ve Yönetim Sempozyumu: Avrupa Birliği Yolunda Türkiye: “Türk KOBİ’leri İçin Almanya Pazarındaki Fırsatlar” = 10. Symposium Information and Management: Die Türkei auf dem weg in die Europaische Union... 

ed. Haluk Sumer, Gülpınar Kelemci Schneider, A. Bahar Ceritoğlu

2005

975-400-284-3

309

European Union And Turkey: Reflections on the Prospects for Membership

ed. Nanette Neuwahl, Halûk Kabaalioğlu

2006

975-400-286-X

308

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi: 2006-2007 = Republic of Turkey Marmara University Institute of Social Sciences Guide

yay. haz. Zafer Kesebir ...[ve öte.]

2006

975-400-237-1

307

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi: 2005-2006 = Republic of Turkey Marmara University Institute of Social Sciences Guide

yay. haz. Zafer Kesebir ...[ve öte.]

2005

 

975-400-237-1

306

Europeanisation of South-Eastern Europe: Domestic Impacts of the Accession Process

ed. Halûk Kabaalioğlu ...[ve öte.]

2005

975-400-281-9

305

T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2005-2006

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2005

975-400-282-7

304

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2003

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2004

975-400-278-9

303

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Geleceğe ve Avrupa ile İlişkilere Bakışı

Muzaffer Dartan, Çiğdem Nas, M. Sait Akman, Canan Savran, Seçil Suner

2004

975-400-277-0

302

The Role of Local Governments in Reducing the Risk of Disasters

ed. Katalin Demeter, Nihal Ekin Erkan, Ayse Güner

2004

975-400-279-7

301

Marmara Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Güvenliği El Kitabı

haz. Fuat Dede

2004

978-975-400-273-7

300

Buchführung

Haluk Sumer

2003

975-400-264-9

299

Einführung in Die EDV Unterstützte Buchführung

Haluk Sumer

2003

975-400-264-9

298

Sanal Ortamda Sanat ve Tasarım: 5 Haziran 2003 Sempozyum = Art, Design and Virtual Reality: 5 June 2003 Symposium

çev. Önder Otçu

2004

978-975-400-272-0 

297

8. Symposium Information and Mangement: Exzellente Modelle für die Gesellschaft: Qualitat in Wirtschaft Und Wissenschaft

ed. Haluk Sumer, Sven K. Mertens

2003

975-400-260-6

296

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri (2001-2002)

haz. Sevim Rollas

2003

975-400-270-3

295

I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 18-19 Ekim 2001

Teknik Bilimler MYO

2003

978-975-400-265-2

294

T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2003-2004: Lisansüstü Eğitim ve Öğretimde 21 Yıl 

ed. Adnan Aydın

2003

975-400-262-2

293

Bitkisel Tedavi

Elçin Gürkan... [ve  öte.]

2003

975-400-259-2

292

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Tez Çalışmaları Yüksek Lisans-Doktora 1982-2002

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 2003

978-975-400-258-4

291

Turizm İşletmelerinde Çevre Sağlığı

Joseph A. Salvato; çev. Dilşad Cebeci; ed. Osman Hayran, Adnan Aydın

2003

975-400-256-8

290

Uygulamalı İntegral

Mehmet Tektaş

2000 

978-975-400-252-2

289

Diferansiyel Denklemler ve Elektrik-Elektronik Devre Uygulamaları: Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümleri, Fourier Serileri, RLC Devreler

Mehmet Tektaş, Erhan Akdoğan

2000

 

975-400-253-3

288

ECO Bölgesi Uluslararası Aktörlerin Rolü ve Türkiye

ed. Muzaffer Dartan, Esra Hatipoğlu, Mehmet Dikkaya

2002

975-400-250-9

287

The European Union Enlargement Process and Turkey

ed. Muzaffer Dartan, Çiğdem Nas

2002

975-400-248-7

286

Human Rights Education and Practice in Turkey in the Process of Candidacy to the EU

Muzaffer Dartan, Münevver Cebeci

2002

975-400-248-7

285

Fen Eğitimi 2: Etkinlikler

Ayla Gürdal, Fatma Şahin, Adil Çağlar

2001

975-400-245-2

284

Elyaf Bilgisi

İnci Başer

2002

978-975-400-075-1

283

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Semra Ünal, Sefer Ada

2001

975-400-197-9

282

Refah Devletinin Kurumsallaşma Süreci ve Ülke Grupları İtibarıyla İncelemeler

Dilek Yılmazcan

2002

975-400-241-X

281

Çevre: Bilinci, Bilgisi ve Eğitimi

Sevil Ünal, Ebru Mançuhan, Ahmet Alp Sayar

2001

978-975-400-238-6

280

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi, 2003-2004: Lisansüstü Eğitim ve Öğretimde 21. Yıl = Republic of Turkey Marmara University Institute of Social Sciences Guide: 21st Year in Post-Graduate Education

yay. haz. Şadi Can Saruhan ...[ve öte.]

2003

975-400-237-1

279

XIII. Türkiye Maliye Sempozyumu: "Anayasal Mali Düzen": 14-16 Mayıs 1998

Baskı Öncesi Hazırlık Candan Selimbeyoğlu

2003

978-975-400-263-8

278

T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rehberi

Fen Bilimleri Enstitüsü

2003

978-975-400-262-1

277

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Uluslararası Öğrenci Trienali = Marmara University Faculty of Fine Arts 3rd International Student Triennial

Güzel Sanatlar Fakültesi

2003

978-975-400-261-4  

276

8. Symposium Information and Mangement: Exzellente Modelle für die Gesellschaft: Qualitat in Wirtschaft und Wissenschaft

ed. Haluk Sumer, Sven K. Mertens

2003

978-975-400-260-7  

275

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi, 2002-2003: Lisansüstü Eğitim ve Öğretimde 20. Yıl = Republic of Turkey Marmara University Institute of Social Sciences Guide: 20th Year in Post-Graduate Education

yay. haz. Şadi Can Saruhan ...[ve öte.]

2002

975-400-237-1

274

Gümrük Birliği

Muzaffer Dartan

2002

978-975-400-255-3

273

Avrupa Birliği'nin Genişleme Süreci ve Türkiye

Muzaffer Dartan

2002

978-975-400-251-5

272

T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi (2001-2002) (2003-2004)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001

975-400-237-1

271

Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri

İrfan Güney, Selim Ay

2001


975-400-236-3

270

Elektrik Tesisleri I (Üretim Merkezleri)

İrfan Güney

2001

975-400-235-5

269

Lisansüstü Tez ve Proje Yazım El Kitabı, 2004-2005

Nuray Terzi

2004

975-400-234-7

268

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yazım El Kitabı

Zeynep Bilgin

2001

975-400-234-7

267

İstanbul Asyakası

 

2002

975-400-234-7

266

Tez Yazım Kılavuzu

Şule Oktay

2002

978-975-400-242-3

265

Türkiye için Enflasyon Öngörüsünde PX Modeli

Işık Akgül

2002

978-975-400-244-7 

264

Sağlık Ekonomisi ve Politikaları

Ayşegül Mutlu

2002

 

263

Çevre Ekonomisi, Politikalar, Uygulamalar ve Türkiye

Ayşegül Mutlu

2002

978-975-400-254-6

262

Une Introduction au Systeme Phonetique et Graphique du Français Actuel

Şahali Aydoğdu

2001

975-400-233-9

261

Pour Une Etude Comparative Des Structures Phonologiques et Syntaxiques Des Langues Turque et Française

Şahali Aydoğdu

2001

978-975-400-232-4 

260

Tez Özetleri 1999-2000 = Thesis Abstracts 1999-2000

 

2002

975-400-246-0

259

Tekstil Endüstrisinde Renk Ölçümü

Erhan Öner

 2001

978-975-400-230-0

258

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1999-2000

haz. Sevim Rollas

2000

975-400-231-2

257

XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-22 Eylül 2000, İstanbul: Bildiri Özetleri

 [ed.] Elçin Gürkan, Ertan Tuzlacı

2000

978-975-400-229-4

256

Nitelik Açısından Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlgili Bir Araştırma

Rengin Zembat

2001

975-400-228-2

255

Fen Eğitimi: İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler

Ayla Gürdal, Fatma Şahin, Adil Çağlar

2001

975-400-223-1

254

Türkçede Kullanılan Fransızca Sözcükler

J. Ümran Derkunt

2001

975-400-224-X

253

Çeviri Yöntemleri için Söylem Çözümlemesi

Jean Delisle; çev. J. Ümran Derkunt

2001

975-400-226-6

252

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu Katılımcı El Kitabı

 

2002

978-975-400-240-9

251

Su / Us / Yolculuklar

 

2001

978-975-400-239-3

250

La Problematique Traductologique Entre l'anglais, le Français le Turc

J. Ümran Derkunt

2001

975-400-225-8

249

Çözümlü Diferansiyel Denklemler 

Melek Hamzaoğlu

2000

975-400-214-2

248

Programa Ara Veriyoruz in İstanbul: [grafik tasarım etkinliği]

ed. Rusell Bestley, Ian Noble, Gülizar Çaparoğlu. çev. Arzu Eker

2000

978-975-400-222-5

247

İnteraktif Çalışma Modülü: Eğitim Yönlendiricileri için El Kitabı

ed. Sibel Kalaça

2000

978-975-400-218-8 

246

Statistical Classification of Information in Business Organization by Cluster Analysis in Turkey Manufacturing

 

2000

978-975-400-213-3

245


Marmara University School of Medicine: [albüm]

[haz.] Filiz Onat

2001

978-975-400-227-0 

244

2. Uluslararası Öğrenci Trienali Kataloğu

Güzel Sanatlar Fakültesi

2000

978-975-400-209-6

243

Öğrenci İşleri Sergi Kataloğu

 

2000

978-975-400-210-2

242

Matbaa Meslek Kimyası ve Malzeme Bilgisi

Emre Dölen

2000

978-975-400-208-9

241

Sınıf Yönetimi

Semra Ünal, Sefer Ada

2000

975-400-215-0

240

IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri (4-5 Haziran 1998, İstanbul)

ed. Emre Dölen

2000

975-400-203-7

239

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri (1998)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1999 

978-975-400-204-3

238

Türk Dünyasında Nevruz

yay. haz. Nadir Devlet İnceleyen: Emine Gürsoy Naskali

1999

975-400-205-3

237

Organik Bileşikleri ile İlaçların Adlandırılması ve Temel Organik Reaksiyonlar

Mert Ülgen

1999

975-400-206-1

236

Analitik Kimyaya Giriş: (Sulu Çözeltilerde Denge)

Emre Dölen

2002

975-400-207-X

235

Zooloji Terimleri Sözlüğü

Rikap Yüce

1999

975-400-202-9

234

Türkiye Üniversitelerinin Almanca Bölümlerinde Yapılan Çalışmaların Bibliyografyası: Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği ve Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinde Yapılan Çalışmalar

Fatma Erkman Akerson, Cemal Yıldız

1999

975-400-201-0

233

Tutku ve Yeni Dalga: [M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Sergisi]

Güzel Sanatlar Fakültesi

1999

978-975-400-198-3

232

Tohumsuz Bitkiler Sistematiği (Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta, Mycophyta, Lichenes)

Günay Çolakoğlu

1999

975-400-200-2

231

Bilgisayar Destekli Öğretim Teknolojileri

Servet Bayram

1999

975-400-199-5

230

Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Semra Ünal, Sefer Ada

1999

975-400-197-9

229

Müzesini Düşleyen Sergi = Exhibition Dreaming of its Museum

foto. Barbaros Gürsel, Tamer Gürpınar

1999

978-975-400-194-5

228

An Introduction to International Investments

Gürel Konuralp

1999

975-400-195-2

227

A Critical Re-Evaluation of the Target-Oriented Approach to Interpreting and Translation

R. Tunç Özben

1999 

978-975-400-196-9

226

Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Oğuz’a Armağan

 

1999

975-400-193-6

225

Su Ürünlerinde Uygulamalı İstatistik

Meral Soylu

1998

 

224

Tekstilde Kimyasal Testler

Yusuf İnanıcı

1998

975-400-192-8

223

Cours D'initiation a la Litterature Française II

Hüseyin Gümüş

1998

975-400-188-X

222

Cours D'initiation a la Litterature Française I

Hüseyin Gümüş

1998

975-400-188-X

221

Tekstil Teknolojisi

İnci Başer

1998

975-400-186-3

220

Türkiye Denizlerinde Yaşayan Balıklar (200 Tür)

Rikap Yüce

1998

975-400-184-7

219

Sazan Üretimi

Meral Soylu

1998

978-975-400-181-5

218

Prof. Dr. Salih Şanver’e Armağan

 

1998

975-400-171-5

217

İstanbul’daki Sanayi İşletmelerinde Toplam Kalite Uygulamaları

Mina Özveren

1998

978-975-400-185-3

216

Symposium on Orientation in Islamic Economics

ed. Mustafa Aykaç

1998

975-400-169-3

215

İslam Ekonomisinde Yönelişler Sempozyumu

ed. Mustafa Aykaç

1998

975-400-168-5

214

Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Türkiye ile İlişkileri

 

1998

975-400-170-7

213

Sistem Analizi: C Programlama Dili Örnekleriyle

İ. Bülent Ayyıldız

1998

978-975-400-176-1 

212

Kamu İşletmeleri için Ayniyat Takip Sistemi: Cobol Prg. Diliyle

İ. Bülent Ayyıldız

1998

978-975-400-175-4 

211

Veri Tabanı Yönetim Sistemi: Foxpro

İ. Bülent Ayyıldız

1998

978-975-400-177-8

210

Dış Ticaret Bilişim Sistemi

İ. Bülent Ayyıldız

1998

978-975-400-178-5

209

Bilişim Sistemleri ve İletişim Uygulamaları

Özhan Tıngöy

1998

978-975-400-182-2 

208

La Problematique De L'ironie Gidienne Dans La Symphonie Pastorale

Murat Demirkan

1998 

978-975-400-180-8

207

L'intertextualite Et L'ironie Dans Bel-Ami De Guy De Maupassant

Murat Demirkan

 1998

978-975-400-183-9

206

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi IV: Ekrem, Hamid, Sezai ve Ara Nesil

haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil

1997

975-400-165-0

205

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1997

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1998

975-400-190-1

204

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1990-1996

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1997

975-400-163-4

203

İdil-Ural Ekspedisyonu: Tatarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar

Nadir Devlet

1997

975-400-164-2

202

Ambar İşletmeciliği ve Muhasebesi

Ayten Ersoy

1997

975-400-162-6

201

Fungal (Mantari) Büyüme için Kimyasal ve Fiziksel Çevre Koşulları

Günay Çolakoğlu

2001

975-400-159-6

200

Kurumlarda Kişilerarası İlişkiler

Fatma Günseli Malkoç

1997

978-975-400-167-9  

199

Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem)

Emre Dölen, Mürşit Pekin

1997

978-975-400-157-0 

198

Temel Biyokimya

Nesrin Kartal Özer, A. Süha Yalçın    

1996

975-400-154-5

197

Les Recherches sur le Bilinguisme

Hilmi Alacaklı

1997

978-975-400-156-3

196

Ulumu'l Kur'an Kaynaklarından Cezeri ve Teyyibesi

Ali Osman Yüksel

1993

975-400-148-0

195

Prof. Dr. Adnan Tezel'e Armağan

 

2000

975-400-211-8

194

Önemli Bir Turistik Mahal Olarak İstanbul ve Milli Saraylar

Kenan Kurtoğlu

1994

975-400-152-9

193

Eskiçağ Tarihinin Anahatları II

Bülent İplikçioğlu

1990

978-975-40-01518

192

Kalite Yönetimi

Muhittin Şimşek

1998

978-975-400149-5

191

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Resimleyen Levent Eldeniz

1996

978-975-400-150-1  

190

Kişisel Bilgisayar ve Kullanımına Giriş

Cem S. Sütçü, Hüseyin Çakır

1996

978-975-400-147-1 

189

Statistical Problems and Solutions for Economics and Business Administration

Ateş Vuran, Şule Özmen

1996

978-975-400-146-4 

188

Basic Research and Therapeutic Aspects of Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Cancer

ed. Atıf Akdaş, Levent N. Türkeri

1994

978-975-400-140-2 

187

Adli Tıp Kitabı

Oğuz Polat

1996

978-975-400-155-6

186

Anorganik Kimya Laboratuvarı: Örnek Preparatlar

Sülin Taşcıoğlu

1996

 

185

Şirket Değerleme ve Bir Uygulama Örneği

Metin Sağmanlı

1996

975-400-143-X

184

Privatisation in the UK and Turkey with Particular Rreference to the Coal Sector

Muzaffer Dartan; Ergin Arığolu, Jeffrey H. Coates

1996

975-400-142-1

183

Marmara University Catalog of Graduate Programs: 1997-1998

 

1997

975-400-137-5

182

Marmara University Catalog of Graduate Programs: 1995-1996

 

1995

975-400-137-5

181

Lokal Enjeksiyonlar

Önder Kayhan

1995

975-400-136-7

180

Lectures and Seminars in Physical Medicine and Rehabilitation

Önder Kayhan

1995

975-400-135-9

179

Göstergelerle Ekonomik Durumun İzlenmesi

Müfit Akyüz

1995

975-400-133-2

178

Aylak Sınıf

Thorstein Veblen; çev. İnci User; önsöz C. Wright Mills

1995

975-400-131-6

177

Genel Kimya

Hikmet Savcı...[ve öte.]

1995

975-400-132-4

176

İşletme Yönetimi ve Organizasyonu

Güngör Onal

1995

975-400-126-X

175

Esnek Bütçeler

Mehmet Özkan

1994

975-400-128-6

174

Maliyet Sistemleri

Mehmet Özkan

1994

975-400-129-4

173

İşletme Yönetim Modelleri Araştırması 

Esin (Can) Mutlu

1995

975-400-127-8

172

Gelecek Yönetim Uygulamaları

Esin (Can) Mutlu

1995

975-400-125-1

171

Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı

Fen-Edebiyat Fakültesi

1995

975-400-122-7

170

M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri 1993-1994

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

1995

975-400-121-9

169

Merhaba! Hüseyin Tansever Şiirleri

Hüseyin Tansever

1994

978-975-400-117-4

168

Basic and Applied Biochemistry 

Neslin Emekli

1994

975-400-120-0

167

Security and Human Rights in Europe: the CSCE Process

 Aslan Gündüz

1994

978-975-400-153-2

166

Yükseköğretim Gençliğinin Sorunları: Marmara Üniversitesi Örneği

Adil Çağlar

1996

975-400-118-9

165

Karadeniz Sorunları = Environmental Problems of the Black Sea, 20 January 1994, Istanbul

ed. Adnan Aydın, Tülay Çelebioğlu

1994

975-400-119-7

164

Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri

İrfan Güney, Selim Ay

1994

975-400-114-6

163

Görgü ve Makyaj Kuralları

Rabia Yargıç

1994

978-975-400-108-2 

162

İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları

Necla Pekolcay

1994

975-400-105-7

161

Selected Topics on Turkish Tax Accounting

Necdet Şensoy

1994

975-400-107-3

160

Kamu Kesimi Ekonomisi

Joseph E. Stiglitz; çev. Ömer Faruk Batırel

1994

975-400-106-5

159

Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslümler

Mustafa Fayda

1994

978-975-400-104-4

158

Mühendislikte Ergonomik Faktörler

Muhittin Şimşek

1994

975-400-103-0

157

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 4

 haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Zeynep Kerman

1994

978-975-400-102-0

156

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi III

 haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil

1994

975-400-101-4

155

Kooperatiflerde Gelir-Gider Farkının Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesi

Necdet Şensoy

1994

975-400-111-1

154

Yabancı Paralı İşlemler Muhasebesi

Necdet Şensoy

1994

975-400-112-X

153

Makro Ekonomik Politikalar: İç ve Dış Dengenin Sağlanması

F. Nuray Altuğ

1994

975-400-113-8

152

Kayıtdışı Ekonomi

Osman Altuğ

1994

975-400-109-X

151

Ekonomik Düzen: Kavramlar-Kurumlar-Politikalar

F. Nuray Altuğ

1994

975-400-110-3

150

Gelişmekte Olan Ülkeler Yönünden Dış Borçlanmanın Ekonomik Önemi ve Türkiye'nin Dış Borçlanması

F. Nuray Altuğ

1986

975-400-100-6

149

Facultatis Decima Anniversaria: 10. Yıl Armağanı

Hukuk Fakültesi

1993

975-400-099-9

148

Yapı Kooperatiflerinde Yönetim-Denetim Sorunları ve Sorumluluklar

Osman Altuğ

1991

975-400-096-4

147

General Chemistry

Sevil Ünal

1992

975-400-094-8

146

Eski Çağda Deri Kullanımı ve Teknolojisi

Nuray Yıldız

1993

975-400-095-6

145

Fiziksel Ölçmeler ve Değerlendirilmesi

İsa Eşme

1993

975-400-093-X

144

Konstrüksiyonda Mukavemet

Osman Yazıcıoğlu

1993

975-400-092-1

143

Yunus Emre'nin Şiirine Çağdaş Bir Yaklaşım

Vahap Kabahasanoğlu

1993

975-400-091-3

142

Facultatis Decima Anniversaria: Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, 26-28 Ekim 1992

Hukuk Fakültesi

1992

975-400-089-1

141

Temel Cerrahi Teknikleri

Erhan Onuk, A. Özdemir Aktan

1993

975-400-088-3

140

İşletme Yöneticilerinin  Davranışlarına Yön Veren Hakim Kişilik Faktörleri ile Yönetsel Davranış Arasındaki İlişkiler ve Uygulama

Asuman Uluçınar Türkel

1992

975-400-083-2

139

Problemes de Narrations dans les Romans d'andre Malraux: (les Conquerants la voi Royale, la Condition Humaine, L'espoir)

Hüseyin Gümüş

1992

975-400-084-0

138

Artistik Jimnastik: Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri ve Yardım Şekilleri

Sami Mengütay

1992

975-400-085-9

137

Obruk Platosu ve Çevresinin Jeomorfolojisi

Ali Selçuk Biricik

1992

975-400-086-7

136

Experiments in Biology: Laboratory Manual

Sema S. Ergezen

1992

975-400-082-4

135

Merkez Bankasının Özerkliği ve Özellikle Enflasyonist Ekonomilerdeki İşlevleri 

Ali Sait Yüksel

1993

975-400-080-8

134

Oral Mukoza Hastalıkları

Semih Özbayrak

1993

975-400-081-6

133

Sağlık Meslek Yüksekokulları için Farmakoloji

haz. Kemal

Berkman...[ve öte]

1992

975-400-079-4

132

İlaçların Metabolizması: (Biyotransformasyon)

Sevim Rollas

1992

975-400-078-6

131

Halkla İlişkilere Giriş

Filiz Balta Peltekoğlu

1993

975-400-073-5

130

Elyaf Bilgisi

İnci Başer

1992

975-400-075-1

129

Finansal Kontrol Sisteminde Yönetici Etkinliğini Ölçümleme 

A. Sait Sevgener

1993

975-400-072-7

128

Sağlık Araştırmalarında Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi: Pratik El Kitabı

S. K. Lwanga, S. Lemeshow; çev. Osman Hayran

1993

975-400-071-9

127

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II: 1865-1876 

haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil

1993

975-400-069-7

126

Elektrik Tesisleri I: Üretim Merkezleri

İrfan Güney

1993

975-400-070-0

125

Yazılı ve Sözlü Görüntülü Written Oral Visual Basın Yayın İletişim Bilimleri: Communication Media Studies

Güner Öztuna

1992

975-400-074-3

124

Radyo ve Televizyon Yayınlarını Denetim Yöntemleri

Jale Sarmaşık

1993

975-400-068-9

123

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume IV

ed. Adnan Aydın, Mahir Arıkol, Nurbay Gültekin

1992

975-400-066-2 (Tk.)

122

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume III

ed. Adnan Aydın, Mahir Arıkol, Nurbay Gültekin

1992

975-400-066-2 (Tk.)

121

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume II

ed. Adnan Aydın, Mahir Arıkol, Nurbay Gültekin

1992

975-400-066-2 (Tk.)

120

VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume I

ed. Adnan Aydın, Mahir Arıkol, Nurbay Gültekin

1992

975-400-066-2 (Tk.)

119

Autonomie und Aufgaben der Zentralbanken: Insbesondere in den Inflatorischen Wirtschaften am beispiel der Türkei

Ali Sait Yüksel

1993

975-400-076-X

118

Örgüt Geliştirme: Teori, Uygulama ve Teknikler

Ömer Dinçer

1992

978-975-400-065-8

117

Modern Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları

Kemal Yelekçi

1991

975-400-064-6

116

Bor ve Silisyum Kimyası

Sülin Taşçıoğlu

1992

975-400-063-8

115

Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi: Osmanlı İmparatorluğu'nda Toprak Tasarruf Sistemi'nin Hukuki ve Mali Müeyyede ve Mükellefiyetleri

haz. Midhat Sertoğlu

1992

975-400-061-1

114

Makro Ekonomiye Giriş

F. Nuray Altuğ

1992

975-400-062-X

113

Ceza Hukuku (Ders Notları)

A. Nevzat Odyakmaz

1992

975-400-067-0

112

Yunus Emre Sempozyumu: Bildirileri, 2 Mayıs 1991, İstanbul

Fen-Edebiyat Fakültesi

1992

975-400-059-X

111

İktisada Giriş: Temel Kavramlar ve Prensipler

Orhan Oğuz

1992

975-400-060-3

110

Mikro Ekonomiye Giriş

Gülten Demir

1992

978-975-400-056-6

109

Sağlık Meslek Yüksek Okulları için İnsan Fizyolojisi

Berrak Ç. Yeğen, Erhan Ergene, İnci Alican, Uğur Özkutlu

1991

975-400-058-1

108

Anonim Tevarih-i Al-i Osman

F. Giese; haz. Nihat Azamat

1992

975-400-055-7

107

XV. Yüzyıl Osmanlı Ağaç İşçiliği 

Ayla Ersoy

1993

975-400-077-8

106

Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu: 18-20 Kasım 1991

haz. Nadir Devlet

1992

975-400-054-9

105

Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Aile Sempozyumu

 

1991

978-975-400-043-6

104

Halk Sağlığı Araştırma Özetleri

haz. Osman Hayran, Seçil Aksayan, Melda Kayhan

1991

975-400-052-2

103

Hesap Planı ile Muhasebe Uygulamaları

Uğur Günege

1991

975-400051-4

102

Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 2

Ayla Gürsoy, Betül Dortunç, Jülide Akbuğa

1992

978-975-400-049-8

101

Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 1

Ayla Gürsoy, Betül Dortunç, Jülide Akbuğa

1992

975-400-048-4

100

Genel Fotoğraf Tekniği 

Ateş Vuran

1991

975-400-050-6

99

Yüksek Matematiğe Giriş: Cilt 1 

Ersin Erol

1991

975-400-046-8

98

Genel Kimya: Laboratuvar Denemeleri

Emre Dölen, Güler Yalçın, Mürşit Pekin

1991

975-400-045-X

97

Analitik Kimyaya Giriş: Sulu Çözeltilerde Denge

Emre Dölen

1991

978-975-400-044-3

96

Banka İşlemleri ve Muhasebesi

Osman Altuğ, Gülümser Ünkaya

1991

975-400-057-3

95

Yurt Dışından Dönen İşçi Çocuklarının Türk Toplumuna ve Eğitim Sistemine Uyum Sorunları

Muhsin Hesapçıoğlu, Adil Çağlar

1991

975-400-042-5

94

Türkiye'nin Çağdaşlaşma Sürecinde Tanzimat

Enver Koray

1991

975-400-042-7

93

Zooloji Terimleri Sözlüğü

Rikap Yüce

1991

975-400-202-9

92

Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi

Meral Ünal

1992

975-400-040-9

91

Adi Ortaklıklarda Muhasebe Düzeni

Emre Burçkin

1990

975-400-026-3

90

Avrupa Hukuku

Halûk Kabaalioğlu

1990

978-975-400-037-5

89

Kamu Maliyesi Teorisine Giriş

Ömer Faruk Batırel

1990

975-400-036-0

88

Financial Accounting: Principles and Turkish Accounting Practices

Uğur Günege

1990

975-400-035-2

87

The Concept of the Continental Shelf in Its Historical Evolution: With Special Emphasis on Entitlement

Aslan Gündüz

1990

975-400-034-4

86

Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri: 1982-1989

 

1990

 

85

Marmara Üniversitesi 1987-1988 Tez Özetleri

haz. Mualla Zeren

1990

975-400-033-6

84

Turizm Eğitiminde Nitelik Araştırması

Osman Yozgat…[ve öte.]

1989

975-400-032-0

83

İslam'da Ölçü Sistemleri

Walther Hinz,                           çev. Acar Sevim

1990

975-400-031-X

82

Eskiçağ Tarihinin Anahatları 1

Bülent İplikçioğlu

1990

975-400-028-3

81

Ahmet Mithat Efendi'nin Tiyatroları

haz. İnci Enginün

1990

978-975-400-027-6

80

Hadidi: Tevarih-i Al-i Osman (1299-1523)

haz. Necdet Öztürk

1991

975-400-029-8

79

XVI. Asırda Mısır Eyaleti

Seyyid Muhammed es- Seyyid Mahmud

1990

975-400-030-1

78

Boyarmadde Kimyası

İnci Başer, Yusuf İnanıcı

1990

975-400-024-7

77

Hadis Usulü: Şekil ve Örneklerle

İsmail Lütfi Çakan

1990

975-400-023-9

76

Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Fen-Edebiyat Fakültesi

1989

975-400-022-0

75

Kalitatif Analiz Laboratuvar Föyü

Mine Enginün

 

978-975-400-020-7

74

Political Theory: Historical Foundations (v.1)

Kemali Saybaşılı

1989

975-400-018-2

73

İstanbul'daki Altı ve Sekiz Destekli Camilerimizin Gelişimi

Ayla Ersoy

1989

978-975-400-021-4

72

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Belma Derman Semiz

1990

975-400-019-0

71

Kalitatif Analiz Yöntemleri

çev. ve derl. Mine Enginün

1989

975-400-020-4

70

S.S.C.B.'deki Türkler Ağırlıklı Çağdaş Türk Dünyası

Nadir Devlet

1989

975-400-009-3

69

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi V: M. Naci, Beşir Fuad, N. Nazım, A. Rasim, H. Rahmi, E. H. Tepeyran, Ali Kemal, Receb Vahyi, Ş. Vasfi, Elhac İbrahim, M. Nuri

haz. Mehmet Kaplan…[ve öte.]

1989

 

68

Sinan ve Çağı

Selçuk Mülayim

1989

978-975-400-006-1

67

Eğitim Planlaması ve Yönetim

Muhsin Hesapçıoğlu

1989

975-400-016-6

66

Üniversite Kütüphanelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Nesrin Ertel, Ayten Koran

1989

975-400-025-5

65

Patent ve Lisans (Patent, Marka, Know-how) Sözleşmesi Hukuku

Ali Sait Yüksel

1989

975-400-015-8

64

Yüksek Ortaçağ Alman Edebiyatında Seher Şarkısı (Alba)

Neşe Onural

1989

975-400-014-X

63

Kontrollu İlaç Serbestleştiren Sistemler

Ayla Gürsoy…[ve öte.]

1989

978-975-400-005-4

62

Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal

Fen-Edebiyat Fakültesi

1988

 

61

Organik Kimya

İnci Tezcan

1988

 

60

Finansal Yönetim: İlkeler ve Uygulamalar 1

Osman Altuğ

1988

978-975-400-003-0

59

Elektrokimya ve Kimyasal Termodinamik

Musa Şahin

1989

975-400-013-1

58

Alman Edebiyatı Tarihi ve Antik Devir

Neşe Onural

1990

975-400-012-3

57

Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler

Mustafa Fayda

1989

975-400-011-5

56

Iris Murdoch, Felsefesi ve Sanatı

Nazan Aksoy

1989

975-400-010-7

55

Çocukta Dünya Tasarımı

Jean Piaget; çev. Refia Uğurel-Şemin

1988

975-400-002-6

54

Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 1: 1839-1865

haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil

1988

 

53

1986 Yılında İşgücü ve Finansman Giderlerinin Maliyetlere Etkisi ve Bazı Yönetim Sorunları (Tekstil ve Metal Sanayii İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma)

Osman Yozgat…[ve öte.]

1988

978-975-400-001-6

52

İktisat Politikasına Giriş

Vural Savaş

 

 

51

Seramik Teknolojisi

Ateş Arcasoy

1983

 

50

Eczacı, İlaç, Gıda Kozmetik: Konuları ile İlgili Yasa, Yönetmelik, Kararname ve Bildiriler

Şükran Geçgil

1988

 

49

Analitik Kimya: Volumetrik Yöntemler

Emre Dölen

1988

975-400-038-7

48

Genel Matematik Alıştırmaları: İkinci Kısım

Semin Akdoğan, Giacomo Saban

1987

 

47

Kamu Maliyesi Teorisi III: Maliye Politikası

Richard Abel Musgrave        çev. Orhan Şener

1987

 

46

Kamu Maliyesi Teorisi II: Bütçenin Mikroekonomik Etkileri

Richard Abel Musgrave        çev. Orhan Şener

1987

 

45

Kamu Maliyesi Teorisi I: Temel İlkeler

Richard Abel Musgrave         çev. Orhan Şener

1987

 

44

Basic Elements of Cytogenetics

Bülbin Sunar

1987

978-975-400-000-9

43

Doğal Boyamacılık: Anadolu'da Yün Boyamacılığında Kullanılmış Olan Bitkiler ve Doğal Boyalarla Yün Boyamacılığı

Nevin Enez

1987

 

42

Hareketli Protezler (Laboratuvar İşlemleri)

Turan Bişkin

1987

 

41

Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem)

Emre Dölen, Mürşit Pekin

1987

 

40

Genel Topolojiye Giriş 

Asuman Ilgaz

1987

 

39

Lectures on Medical Ethics

Yahya Kıyak

1987

 

38

Marmara Üniversitesi 1982-1986 Tez Özetleri

haz. Mualla Zeren

1987

 

37

Besin Analizi

Şükran Geçgil

1987

 

36

Diferansiyel Geometri II

Ferruh Şemin

1987

 

35

Para Politikası: Tarihi, Teorik Gelişmeler ve Türkiye Uygulaması

Vildan  Serin

1987

 

34

XI. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 2

yay. haz. Sami Ercan...[ve öte.]

1987

 

33

XI. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 1

yay. haz. Sami Ercan...[ve öte.]

1987

 

32

Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy

Fen-Edebiyat Fakültesi

1986

 

31

Introduction a la Semantiqe

Simone Luise Artuk

1986

 

30

İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi

Jean Daniel Reynaud çev. Ali Güzel, Ali Rıza Okur

1986

 

29

Finans Matematiği

Osman Yozgat

1986

 

28

Fizikokimya

Cemil Şenvar

1986

 

27

Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni

Osman Altuğ

1986

 

26

İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları

Necla Pekolcay

1986

 

25

Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Uygulamaları Semineri: “Tebliğleri” ve Katma Değer Vergisi Paneli “Bildirileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1985

 

24

Hadis Edebiyatı: Çeşitleri, Özellikleri, Faydalanma Usulleri

İsmail Lütfi Çakan

1985

 

23

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları

Mesut Önen

1986

 

22

Ekonomik Sistemler

Erol Zeytinoğlu

1985

 

21

Hukukun Temel İlkeleri: El Kitabı

Erhan Adal

1985

 

20

Borçlar Hukuku Dersleri: Özel Borç İlişkileri

Cevdet Yavuz

1986

 

19

Anayasa Hukuku Ders Notları

Yıldızhan Yayla

1985

 

18

Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Hadleri ile Ödemeler Dengesi İlişkisi

Tomris Yılmaz

1985

 

17

Dimaşk Atabegliği (Tog-Teginliler) 

Coşkun Alptekin

1985

 

16

Türk İş Hukukunda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi

Ali Rıza Okur

1985

 

15

Türk Hukukunda Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu

Güzin (Oğuz) Üçışık

1985

 

14

Eskiçağ Kütüphaneleri

Nuray Yıldız

1985

 

13

Tarikatlar: Tasavvuf ve Felsefe Münasebetleri

Hasan Küçük

1985

 

12

Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama

Nejat Bozkurt

1985

 

11

Ortaklıklar Muhasebesi

Mehmet Ali Canoğlu

1985

 

10

İktisat Felsefesi

Joan Robinson, çev. Vural Savaş

1984

 

9

Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin

Fen-Edebiyat Fakültesi

1984

 

8

Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı

Fen-Edebiyat Fakültesi

1984

 

7

1983’de Türk İktisat Politikası Sempozyumu ve 1980 Sonrası Türk Vergi Politikası Semineri: Tebliğler ve Yorumlar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1984

 

6

Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Yapan Türk İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu

Muhsin Tokgöz

1984

 

5

Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti

Turgay Berksoy

1984

 

4

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim ve Türkiye'deki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Denetimi

Uğur Günege

1984

 

3

Yolcu Talep Tahminlerinin Ekonometrik ve Matematiksel Analizi

Necdet Tekin

1984

 

2

İşgörenlerin Çalışmaya Güdülendirilmelerinde İşletmeler Açısından En Uygun Parasal Özendirme Planlarının Seçimi ve Bir Araştırma 

M. Nail Berzek

1984

 

1

İktisada Giriş

Ekrem Özelmas

1984

 


This page updated by Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı on 20.09.2019 16:26:04

QUICK MENU