MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI YAYIN ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI YAYIN ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ

 

Öğretim elemanlarının bilimsel yayınlarını teşvik etmek ve başarılı akademisyenleri tanıtmak amacıyla 5000 TL yayın ödülü verilecektir.

Yayın Ödülü Verilecek Alanlar

1-    Sağlık Bilimleri Alanı,

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri

2-    Temel Bilimler Alanı,

3-    Mühendislik Alanı,

4-    Sosyal Bilimler Alanı,

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, İlahiyat, Hukuk

5-    Beşeri Bilimler Alanı

Eğitim, Edebiyat, Tarih, Dil, Felsefe, Sosyoloji, Arkeoloji, Psikoloji, İletişim

6-    Spor Bilimleri Alanı

7-    Güzel Sanatlar Alanı olmak üzere 7 (yedi) alanda verilir.

Başvuru Şartları 

WoS ve/veya SCOPUS veri tabanında indekslenen dergilerde 2018 yılında yayınlanan makalelerle başvuru yapılabilir. Akademisyenler birden fazla makale ile başvuru yapabilirler.

Yayınların ödüllendirilebilmesi için yazarının Marmara Üniversitesi mensubu ve bu hususun da yayında belirtilmiş olması kesinlikle şarttır.

Yayınların ödüllendirilmesinde, yazarının başvurusu esastır. Yayınının ödüllendirilmesini talep eden bir yazar, yayının ayrı basımını veya fotokopisini elde ettiğinde, bunlardan birini ekleyeceği bir dilekçe ile akademik teşvikten sorumlu Rektör yardımcısına iletilmek üzere Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurur. Çok yazarlı yayınlarda, sadece başvuru yapan yazarlar değerlendirilir.

Değerlendirme

Bilimsel bir araştırma makalesi niteliğinde olmayan, editöre mektup, haberler, düzeltme notları vb. çalışmalar dikkate alınmaz.

Makalelerin yayınlandığı dergilerin etki faktörlerinin değerleri dikkate alınarak hesaplanan puanlara göre her bir alandan birinci olanlar ödül verilmek üzere belirlenir. Puanlama aşağıdaki ifade ile hesaplanır. Birden fazla yayınla başvuru yapılmış ise her bir yayın için hesaplanan puanlar toplanır.

Aynı puanlı birinci sırayı paylaşan akademisyenlerin tamamına aynı ödül verilir. Hesaplamalarda virgülden sonra 2 hane dikkate alınır.

Başvuru Yapan Yazarın puanı = Makalenin yayınlandığı derginin etki faktörüx10/Yazar sayısı

Başvurular tamamladıktan sonra, Rektör yardımcısı, akademik gelişim birim koordinatörü, bilimsel araştırma projeleri birim koordinatörü ve Rektör tarafından atanan 2 öğretim üyesi olmak üzere 5 kişiden kurulu komisyon tarafından değerlendirmeler yapılarak, sonuçlar Rektörlük Makamına arz edilir.


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 08.04.2020 14:18:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM