Tarihçe

Marmara Üniversitesi, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarının başında gelmektedir. Marmara Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturan Hamidiye Ticaret Mektebi, 1883 yılında Kanlıfırın’daki İzzet Efendi Konağında faaliyete geçmiş, 1890’da Beyazıt’taki Hakkı Bey Konağı’na taşınmıştır. Cumhuriyet’in ilânı ile birlikte adı Ticaret Mekteb-i Âlisi olarak değişmiştir. İlk mezunlarını (13 kişi olarak) 1887’de vermiş olan Kurumumuz, 1924-1925 eğitim ve öğretim yılı başında Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi’ne dönüşmüş olup ülkemizde kadın ve erkek öğrencilerin bir arada eğitim aldığı (karma eğitim) ilk eğitim kurumu olma özelliğini taşımaktadır. 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İİTİA) adını almıştır. Akademi tarafından kullanılan Sultanahmet semtinde ki bina, yapıldığı tarihten 1970’lere kadar geçen sürede bazı değişiklikler geçirmiştir. İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Marmara Üniversitesi'ne dönüştürülmüştür. 1982 - 1983 eğitim ve öğretim yılında 9 fakülte, 1 yüksekokul, 1 enstitü ile yola çıkan üniversitemiz, bugün 21 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 12 enstitü ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversitemizde halen aktif olan ön lisans ve lisans program sayısı 153’tür. Marmara Üniversitesi, Türkiye’nin bilimsel birikimine 3000’i aşan öğretim elemanı ve 70.000 i aşan öğrencisiyle katkıda bulunmaya çalışan önemli yükseköğretim kurumlarından biridir. İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere akademik birimlerde Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça’dan oluşan 5 dilde eğitimi bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye’deki, çok dilli üniversitelerden biridir. Marmara Üniversitesi, 1982’den sonra hızla büyümüş, enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma uygulama merkezleri ile eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Üniversitemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında başarıyla temsil etmektedir.


Bu sayfa Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından en son 02.11.2023 13:54:30 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM