Senato

 Kuruluş ve işleyişi

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

 Görevleri 

 Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar.

  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Senato Üyeleri

Prof.Dr. M.Emin ARAT Rektör
 Prof. Dr. Mehmet AKALIN Rektör Yardımcısı
 Prof. Dr. Mehmet AKMAN Rektör Yardımcısı
 Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Şükriye Güniz KÜÇÜKGÜZEL Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Sebahat DENİZ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. İnci Deniz ILGIN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Serap HELVACI Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. İlknur Esen YILDIRIM İktisat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ali KÖSE İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Cengiz ANIK İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Nuran CÖMERT İşletme Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ömer AKGİRAY Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mine Gülden POLAT Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Cengiz TOMAR Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Salih PINAR Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mustafa Osman ISIKAN Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Hasan ERDAL Teknoloji Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Osman Hakan GÜNDÜZ Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Halil EKŞİ Atatürk Eğitim Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. M. Kamil GÖKER Dişhekimliği Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Fikriye URAS Eczacılık Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Zikri ALTUN Fen Edebiyat Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Emre İKİZLER
Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Selami KURAN Hukuk Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Müjdat ŞAKAR İktisat Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. İsmail Safa ÜSTÜN İlahiyat Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Turkan Uğur DAİ İletişim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. E. S. Haluk SUMER İşletme Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Mehveş TARIM Sağlık Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Turgay BİÇER Spor Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Fevzi BABA Teknoloji Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Feyyaz BALTACIOĞLU
Tıp Fakültesi Senato Üyesi
Doç. Dr. Osman ŞİMŞEKER Teknik Eğitim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Muzaffer DARTAN Avrupa Birliği Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Erişah ARICAN Bankacılık ve Sigortacılık Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ozana URAL Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Bülent EKİCİ Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Yusuf YILMAZ Gastroenteroloji Enstitü Müdürü
Doç. Oktay ÇOLAK Güzel Sanatlar Enstitü Müdür V.
Prof. Dr. Erkan KAPTANOĞLU Nörolojik Bilimler Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Göksel ŞENER Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Okan YEŞİLOT Türkiyat Araştırmaları Enstitü Müdürü
Doç. Dr.Fulya ERLÜLE Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr.Özgür ÇATIKKAŞ Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Meral YÜKSEL Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. İclal ATTİLA
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Fevzi BABA Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y.O.Müdür V.
Doç. Dr. Vedat TOPUZ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Harun DUMAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehmet OKTAV Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 19.02.2018 15:36:25 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular