Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

Çevre-canlı ilişkilerini etkileyen, çevre sorunları alanında çok disiplinli, bilimsel ve uygulamaya dönük araştırma ve çalışmalar yapmaktır. Merkez kadrosundaki araştırıcı ve uzman elemanlar yardımıyla çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümlenmesine yönelen bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapar. Merkezin çalışmaları için yararlı belgeleri ve eserleri toplayarak bir arşiv ve kitaplık meydana getirir. Çevre sorunları ile ilgili bilimsel yöntemleri saptamak için gerekli araştırma, laboratuvar incelemeleri deney ve anket gibi çalışmaları yapar ve bu amaçla ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapabilir veya bünyesi dışından uzmanlara çalışma yaptırabilir. Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından konferanslar verilmesini ve seminerler yapılmasını sağlar. Ulusal ve yabancı benzer kurumlarla ilişki kurar ve bunlarla işbirliği yapar. Çevre sorunları alanında uzmanlar yetiştirmek için gerekli eğitim olanaklarını sağlar. Amaç ve görevleri ile ilgili yayınlar yapar. Yasal ve idari önlemlerin alınması için bilimsel öneri ve dilekleri ilgililere duyurur.

MÜDÜR : 
Prof. Dr. Belgin Süsleyici Duman

TELEFONLAR : 
0216 349 25 81
0216 349 25 81 (fax)

ADRES : 
M.Ü.Fen-Edebiyat Fak. Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy İST.

WEB SAYFASI : http://csuam.marmara.edu.tr/


Bu sayfa Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 13.11.2019 10:49:42 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM