Marmara Üniversitesi Olağanüstü Senato Toplantısı Kararları

Marmara Üniversitesi Olağanüstü Senato Toplantısı Kararları

Toplantı Sayısı: 434  -  Toplantı Tarihi: 21.02.2023

1- 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında, Yabancı Dil Hazırlık, Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü, Pedagojik Formasyon Sertifika Programları, uzaktan öğretim (çevrim içi/ çevrim dışı) yöntemiyle yürütülecektir.

 

2- Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamında, İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan aşağıda belirtilen program öğrencileri ile Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabilecekler ve teorik derslerini uzaktan öğretim yöntemiyle alacaklardır:

     a- Tıp Fakültesinin 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri,

     b- Diş Hekimliği Fakültesinin 4 ve 5. sınıf öğrencileri,

     c- Eczacılık Fakültesinin 5. sınıf öğrencileri,

     ç- (7+1) programı uygulayan Teknoloji Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (+1) dönemindeki öğrencileri,

    d- Sağlık Bilimleri Fakültesinin 4. sınıf öğrencileri,

    e- Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesinin öğretmenlik uygulaması dersine kayıtlı öğrencileri.

 

3- Uygulama dersleri ve uygulama içeren derslerin uygulama kısımları, ertelenerek Nisan ayında Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek karar doğrultusunda tekrar değerlendirilecek ve öğrencilerimize duyurulacaktır.

 

4- Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet etmekte olup kendisi deprem bölgesi dışındaki illerde öğrenim gören öğrencilerden 2. maddede belirtilen uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talepleri hâlinde, Marmara Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi’nde yer alan esaslara tabi olmadan;

    a- Üniversitemizdeki eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak eğitim alabilecektir.

    b- Üniversitemiz tarafından ayrıca öğrenim ücreti talep edilmeksizin öğrenim göreceklerdir.

    c- Özel öğrenci başvuruları, programın başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta boyunca kabul edilecektir.

 

5- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıtlı olan öğrencilerin talep etmeleri durumunda, Bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verilmiştir. Kayıt dondurma başvuruları, programın başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta boyunca kabul edilecektir.

 

6- Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getirebileceklerdir.           

            

7- Doktora Tez Öneri Savunması, Doktora Tez İzleme, Doktora Yeterlik ve Lisansüstü Tez Savunma Sınavları, Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla çevrim içi yapılabilecektir.

 

8- Uzaktan öğretim kararı, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2023 yılı Nisan ayında değerlendirilerek, verilecek kararlar doğrultusunda eğitim-öğretim süreçleri yeniden planlanacaktır

 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 22.02.2023 11:15:01 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM