Yönetim Kurulu

 

Kurulu ve İşleyişi

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.
Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Görevleri

Üniversite yönetim kurulu; idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 
  2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
  3. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,  
  5. 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa KURT Rektör
Prof. Dr. Mustafa ÇELEN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ömer AKGİRAY Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan KORKUT Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Seyfi KENAN Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Korkut ULUCAN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. ALi Rıza ÖZKAYA Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Server DEMİRCİ Finansal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Emre İKİZLER Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet AKMAN Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sadullah ÇELİK İktisat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İ. Safa ÜSTÜN İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmet Emin BABACAN İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sebahat DENİZ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Hakan YILDIRIM İşletme Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İmre ÖZBEK EREN
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ömer AKGİRAY Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mustafa KURT Teknoloji Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Mehveş TARIM Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Nail YILMAZ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Mustafa YORULMAZLAR Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sibel KILIÇ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erişah ARICAN Üye
Prof. Dr. Gül ÜSTÜN
Üye
Prof. Dr. İclal ATTİLA Üye

 


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 11.06.2024 10:21:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM