COVID-19

23 MART 2020 TARİHLİ GÜNCELLEME İLE COVID-19 SALGININA YÖNELİK OLARAK ÜNİVERSİTE GENELİNDE ALINAN TEDBİR VE UYGULAMALAR

Yüksek Öğretim Kurumlarında öğretimin tatil edilmesiyle birlikte üniversitemizde de yeni koronavirüsün yaygınlaşmasını önlemek üzere bir dizi önlemler ivedilikle hayata geçirilmiştir. Eğitim-öğretim başta olmak üzere üniversitenin işleyişini ilgilendiren çeşitli konularda ortaya çıkacak sorunları çözmek üzere komisyon kurulmuş ve öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretim elemanları ve idari personellerimizin öncelikle sağlıklarını korumaya yönelik düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. Bu uygulamalara salgınla mücadele kapsamında gerekli görüldüğünde ilave olarak yenileri eklenebilmekte ve sınırları genişletilmektedir.

23 Mart 2020 tarihi itibariyle yapılan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

 • Sosyal Medya Paylaşımları
 • COVID-19 nedir, nasıl yayılır ve korunma önlemleri hakkında animasyon hazırlandı ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıldı.
 • COVID-19 hakkında bilgilendirme afişleri hazırlandı hem kampüs içerisinde hem de sosyal medya hesaplarımızdan ve Üniversite Web sitesinde haber olarak paylaşıldı.
 • Üniversitemizin fakülte ve araştırma merkezleri ile ortak çalışmalar düzenlenerek psiko-sosyal destek videoları, engellilere yönelik bilgilendirme videoları paylaşıldı ve içerikler üretildikçe paylaşılmaya devam edilecek.
 • Öğrencilerimizin evlerinde keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla “Marmaralı Kediler” temalı videolar paylaşıldı.
 • Uzaktan eğitim hakkında bilgilendirmeler paylaşıldı.
 • Sosyal medya üzerinden gelen dilek/istek/şikayetler hakkında raporlar yönetimle paylaşıldı.
 • Uzaktan Eğitim Sistemi'ne dair soru ve cevapları bulabileceğiniz, online.marmara.edu.tr adresindeki bilgilendirme sayfası yayına geçti.
 • Uzaktan Eğitime 30 Mart 2020 Pazartesi günü başlandı. Uzaktan eğitim kapsamında yaklaşık 13.000 ders öğrencilerin erişimine sunuldu.
 • Marmara Üniversitesi Senatosu'nun bahar yarıyılı kayıt dondurma, sınav, staj, bitirme projesi, pedagojik formasyon, lisansüstü eğitim programları vb. ile ilgili kararları açıklandı. Kararlara https://www.marmara.edu.tr/uzaktan-ogretim-faaliyetleriyle-ilgili-senato-kararlari sayfasından ulaşılabilir.
 • Tarım ve Orman Bakanlığının, Kovid-19 virüsünün atık sulardaki varlığının araştırılması ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirilmesi amacıyla yürüteceği projede öğretim üyemiz Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi danışman olarak görev alacak. https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4481/Atiksularda-Covid-19-Taramasi-Yapilacak
 • YÖK’ten gelen resmi yazıyla Yeni Koronavirüs (COVID-19) tehdidi sebebiyle bütün üniversitelerde 16 Mart 2020 ile 6 Nisan 2020 tarihleri arasında öğretim üç hafta tatil edilmiştir.
 • 19.03.2020 tarihinde YÖK üniversitelerde derslerin uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması kararı almıştır.
 • Üniversitemizin yetkili birimleri, alınan karar gereğince, üniversitemizde sayısı 12.500’ü geçen derslerin uzaktan eğitim yöntemleriyle verilmesi için bilişim alt yapısını yazılım ve donanım olarak güçlendirmiştir.
 • Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları komisyonlarımız tarafından değerlendirilmektedir.
 • Alternatifli akademik takvim çalışmaları devam etmektedir.
 • Uzaktan eğitim yöntemleriyle verilmesi planlanan eğitim için çalışmalar devam etmektedir. 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 15:00’ da birimlerin uzaktan öğretim sorumlularının katılacağı canlı (online) bilgilendirme toplantısı yapılmış ve hazırlanan eğitim dökümanları paylaşılmıştır.
 • Canlı (online) verilecek ders programı hazırlanmaktadır.

YÖK’ün 13.03.2020 tarihli Bilgi Notundaki aşağıdaki kararlar gereği;

 • Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmiştir.
 • Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencileri de bu kapsamda değerlendirilmiştir.
 • Koronavirüs salgınının Avrupa’da etkisini göstermeye başladığı, andan itibaren Dış İşleri Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı ve YÖK tarafından üniversitemize iletilen bilgiler, Erasmus kapsamında Avrupa’ da eğitim gören öğrencilerimizle paylaşılmıştır.
 • Erasmus Programı kapsamında Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında üniversitemizde eğitim öğretime 3 hafta ara verildiği e-posta ile duyurulmuştur.
 • Yurtdışından yeni dönmüş öğrencilerimizin kampüse girişlerinin önlenebilmesi amacıyla kartları geçici iptal edilmiştir. İlgili öğrencilere Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlara uyarak  yurtdışından dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün karantinada kalmaları gerektiği bildirilmiştir.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından hudutların kapatılması ve belirlenen süreler içerisinde Türkiye’ye dönüş yapılabileceği kapsamında açıklamalar öğrencilerimize duyurulmuştur. Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerimize sık aralıklarla bilgi gönderilmiş ve bulundukları ülkelerdeki Türkiye Büyükelçilik ve Başkonsoloslukları ile iletişime geçmeleri gerektiği vurgulanmıştır
 • Öğrencilerimize endişe etmemeleri, ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin üniversitemiz yetkili kurullarınca alınarak öğrenci özelinde değerlendirileceği bilgisi paylaşılmıştır.
 • Üniversitemizde 16.03.2020 tarihinden itibaren eğitim ve öğretime 3 hafta ara verildiğinden, 2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 07 Nisan 2020 Salı gününe kadar uzatılmıştır. Başvurular online olarak http://basvuru.marmara.edu.tr üzerinden öğrenciler tarafından yapılabilecektir.
 • 25-26-27 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Erasmus Yabancı Dil Sınavları ertelenmiştir
 • 2020-2021 Güz dönemi ve/veya Bahar döneminde Erasmus kapsamında yurtdışına gidecek öğrencilerin belirlenmesine ilişkin yabancı dil, üniversite tercih ve yerleştirme işlemleri olası gelişmeler ve alınacak kararlar doğrultusunda yürütülecektir.
 • Erasmus Personel Hareketlilikleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.
 • Göztepe Yerleşkemizdeki bütün ortak alanlar ile eğitim binaları, idari binalar, kütüphane, toplantı salonları ve yurtlar kendi ekiplerimizce dezenfekte edilmiş, diğer kampüslerimizde de devam etmektedir.

YÖK’ün 13.03.2020 tarihli Bilgi Notundaki aşağıdaki kararlar gereği;

 • Laboratuvar ve araştırma merkezlerinde sürdürülen ve tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri dışındaki öğrencilere yönelik tüm eğitim faaliyetleri durdurulmuştur. Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri dışındaki öğrenciler laboratuvar ve araştırma merkezlerinde yürütülen araştırma çalışmalarına katılamazlar.
 • Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri ile kadrolu araştırma görevlileri, ilgili fakülte yönetimlerinin düzenlemeleri ve yönlendirmeleri çerçevesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.
 • Birim, merkez ve laboratuvar yöneticileri laboratuvar ve merkezlerde çalışan araştırmacıların birbirleriyle olan temaslarını asgari seviyeye indirecek ve hastaya müdahale gibi zarurî durumlar hariç aralarındaki fizikî mesafeyi en az 1,5 metrede tutacak şekilde (personelin dönüşümlü çalışması vb.) tedbirleri ve kararları almakla yükümlüdürler.
 • 14.03.2020 tarihinden itibaren Prof.Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi ve birim kütüphanelerimiz tamamı ile kullanıcılara hizmete kapatılmıştır. Tüm etkinliklerimiz, kütüphane eğitimlerimiz iptal edilmiştir.
 • Raporlarını ibraz eden Engelli personel ile kronik hastalığı olan personele izin verilmiştir.
 • Her birimde 1-2 kişi olmak koşulu dönüşümlü olarak kütüphane personeli ve temizlik personeli hizmet vermeye başladı.
 • Tüm kullanıcıların kütüphane hesaplarında kitap varsa 06 Nisan’a kadar otomatik olarak uzatıldı.
 • Kütüphane 14.03.2020’de dezenfekte edildi. Temizlik çalışmalarına ara verilmedi ve tüm kütüphane detaylı olarak temizlendi.
 • Kütüphane tüm kullanıcıları için https://marmara.libguides.com/c.php?g=678819 Koronavirüs ( COVID-19 ) Akademik Bilgi Rehberini hazırladı ve yayınladı. 19 Mart 2020’den itibaren bu rehber 44.000 kere tıklanarak içeriğinden bilgi alınmıştır. Tez teslim ve ilişik kesme işlemleri kütüphanemizce devam edilmektedir. Tüm kütüphane işlemleri online olarak takip edilmektedir. Diğer kütüphanelerimizin dezenfekte işlemi henüz yapılmamıştır.
 • Yeni bir düzenlemeye kadar tüm toplantılar, kulüp faaliyetleri, Etkinlikler ve Atölye çalışmaları durdurulmuştur.
 • 2020 yılında yapılması planlanan Hizmet İçi eğitim programları ertelendi.
 • Yurt girişlerine ve öğrenci odalarına virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme asıldı.
 • Yurt binalarının her katına el dezenfeksiyon aparatları montajı yapıldı.
 • Her bina için ateş ölçer cihazı temin edildi.
 • Temizlik personelleri hijyen konusunda uyarıldı.
 • 13 Mart 2020 tarihinde saat 15.00’da yurt binalarının ilaçlanması gerçekleştirildi.
 • 17 Mart 2020 tarihi itibariyle üst yönetim tarafından verilen karar ile yurtların tahliyesi yapılmıştır.
 • Rektörlük kupası öğrenci turnuvaları ve Üniversitemizi temsilen Üniversiteler arası spor müsabaka faaliyetleri durdurulmuştur. Göztepe yerleşkesinde bulunan spor salonu, ikinci bir talimata kadar kapatılmıştır.
 • 23 Mart 2020 tarihinden itibaren yemekhanelerde kumanya menüsü verilmeye başlanmıştır. Acıbadem, Sultanahmet, Kartal yemekhaneleri kapatılmıştır.
 • Yurt içi seyahatlerden zorunlu olmadıkça kaçınılması ve özellikle yurt dışı seyahatlerin de yasaklandığı bilgisi personelle paylaşılmış ve yurt dışı izin talebinde bulunan personelin izin iptali gerçekleştirilmiştir.
 • 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca yurt dışında görevlendirilecek personelin görevlendirmeleri ertelendi.
 • Yurtdışına çıkan personelin bilgileri birimlerden temin edilerek kayıtları oluşturuldu.
 • Yurtdışından gelen personele 14 gün kuralı uygulandı.
 • Yerleşkemizdeki özel işletmeler, 16.03.2020 tarihi itibari ile eğitim yeniden başlayıncaya kadar işletmelerine ara vermişlerdir.
 • Mediko sosyal merkezinde 1 hekim ve 1 hemşire ve 1 kayıt personeli ve 1 temizlik elemanı olarak nöbet sistemi ile faaliyetine devam etmektedir.
 • Personel servislerimizin tamamı dezenfekte edilmiştir.
 • Kreş hizmetleri geçici olarak durdurulmuştur.
 • 16.03.2020 itibariyle 60 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan personele dilekçeleri ve ekindeki raporlarına istinaden idari izin verildi.
 • Dairedeki servislerde iş akışının sağlıklı yürütülmesi kaydıyla dönüşümlü mesai sistemine geçildi, diğer personele idari izin verildi.
 • SSK, Vergi, BES gibi ödemeler zamanında yapıldı.
 • Evden internet üzerinden işini yapabilen personele daha esnek davranıldı.
 • Kurum dışı mükelleflere daire içinde evrak teslim ve takip izni verilmedi.
 • Gelen evraklara birçok kişinin dokunması sebebiyle personelin hemen temas etmemesi sağlandı.
 • Kendini iyi hissetmeyen personelin işe gelmemesi tembihlendi.
 • Çocuklu ailelere ayrıcalık tanındı.
 • Hizmetler aksamayacak şekilde tüm birimlerde 1 yönetici 1 memur ve 1 temizlik personeli ile çalışmalar devam edilerek, diğer personellere idari izin verilmiştir.
 • Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme broşürleri ortak kullanım alalarına asıldı.
 • Yerleşkelerimizde görev yapan güvenlik personelinin sayısı asgariye düşürülmüş ve her yerleşkenin kendi içinde vardiyalardaki personel sayısına göre dönüşümlü olarak idari izin vermesi sağlanmaktadır.
 • Görevli Güvenlik Personeline hijyen ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunulmuştur.
 • Giriş kapılarında görevli personele maske ve eldiven temin edilmiştir.
 • Yerleşkelerde ziyaretçilere kısıtlama getirilmiştir.
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme üzerine Göztepe de geçen hafta bir personelin ana kapı giriş güvenlik noktasında evrak isteyen öğrencilere hizmet vermesine başlanmış, ancak 23 Mart itibariyle bu destek verilmediği için evrak almaya gelenler Fakültelere gönderilmektedir.
 • Göztepe, Anadoluhisarı, Acıbadem Yerleşkelerinde B ve C kapıları geçici olarak kapatılmıştır. Giriş çıkışlar tek kapıdan yapılmaktadır.
 • Rektörlük ve İdari binalarımız için dezenfeksiyon malzemesi temin edilmiştir. Güvenlik birimlerine de aynı şekilde dejenfeksiyon malzemesi ve ayrıca eldiven ve maske temin edilmiştir.
 • Öğrencilerin evrak taleplerini karşılayabilmek için Göztepe Kampüsü A kapısındaki güvenlik personelin ofislerinin bir kısmı tedbir alınarak hazırlandı. Öğrenci dairesi başkanlığının görevlendirdiği personel öğrencilerin taleplerini karşıladı.
 • Öğrencileri de riske atmadan isterlerse talep ettikleri belgeleri tarayarak elektronik posta adreslerine iletilecektir. Web sayfamızda yapılacak duyurularla öğrencilerimizin taleplerini karşılayacağız.
 • Yabancı uyrukluların belge teslimatları devam etmektedir. İl göç idaresi ile iletişime geçilerek öğrencilere ikametgah belgelerinin verilmesinin ileri bir tarihe ertelenmesinin daha iyi olacağı belirtilmiştir.
 • Diploma istekleri geldikçe birimine yönlendirerek alınması sağlanmaktadır. Diploma isteyen özel veya kamu kurumlarının isteklerinin geçici bir süre için üst yazı ile beyan edilmesini kabul edenlere elektronik posta ile gönderimde bulunulmaktadır.
 • Koronavirüs (Covid-19) hakkında alınması gereken önlemlere ve savunma sisteminin korunmasına dair resmi bildirimler dışında yazılı ve görsel medyada yer alan ve kaynağı bilinen ve güvenilen kurum ve kuruluşların paylaşımları ile ilgili personele paylaşımda bulunulmuş ve bulunulmaktadır.
 • Radyoloji ilk muayene hasta kabulüne ara verilmesine,
 • Pedodonti ilk muayene hasta kabulüne ara verilmesine,
 • SMS ile tüm Anabilim Dallarına hasta çağırılmasına ara verilmesine,
 • Acil olmayan tüm dental tedavilere ara verilmesine,
 • Tüm Fakülte ve Uygulama/ Araştırma Merkez personelimiz, Öğretim Üye ve Elemanları, Yardımcı Sağlık Çalışanlarımız ve Güvenlik Personelimiz ile tüm memurlarımıza hastalık hakkında, bulaş yolları hakkında ve kişisel hijyen konusunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
 • Hastanemizin tüm görsel noktalarında, hasta bekleme alanlarında ve öğrenci bekleme alanlarında dezenfektan konmuş, hastalık ve kişisel hijyen ile ilgili bilgi görselleri yerleştirilmiştir.
 • Fakültemiz dış paydaşlarımızın da desteği ile şu ana kadar iki kez kapsamlı olarak dezenfekte edilmiştir. Gerekli görüldüğü durumlarda dezenfeksiyon faaliyetleri düzenli olarak devam edecektir.
 • Enfeksiyon Komitemiz acilen toplanarak sağlık hizmeti sunumu çerçevesinde COVID-19 pandemisi ile ilgili bir uygulama prosedürü geliştirmiştir. Bu prosedür fakülte kurulu kararı ile doğrudan uygulanmaya başlanmıştır. Bu kararlar şu şekildedir:
 • Hastanın Fakülte binasına girişi esnasında, vücut ısısı temassız termometre ile ölçülerek, 38oC ve üzeri ölçüm durumunda hastanın en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
 • Hastanemize acil tedavi ihtiyacı ile başvuran hastalardan COVID-19 hastalığının belirtilerini de içeren detaylı anamnez alınmalıdır. Anamnezde, hastanın başvuru tarihinden 14 gün öncesine kadar yurtdışında bulunup bulunmadığı; yine bu süre zarfında yurtdışından gelen biriyle yakın temas halinde olup olmadığı; ateş, öksürük, solunum güçlüğü şikâyetleri bulunup bulunmadığı sorulmalıdır. Hastalığın belirtileri arasında, iştahsızlık ve kilo kaybı, halsizlik ve durgunluk, görme sorunları, gözün sulanması, gözde renk değişimi ve denge sorunlarının da görüldüğü unutulmamalı; hasta bu belirtiler açısından da gözlemlenerek anamnez alınmalıdır.
 • Acil dental tedavi ihtiyacı olan hastaların kabul muayeneleri Fakültemiz -1. Kat kliniğinde ayrılan alanda yapılacak, tedavi gerekli olduğu durumda da hizmet, yine aynı alanda ayrılan ünitlerde gerekli önlemler alındıktan sonra verilmelidir.
 • COVID-19 şüphesi olan vakaların kabulü sağlanmayarak ivedilikle Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerine bildirilmelidir.
 • Pandeminin ilerleyişine göre gerekecek ek önlemlerin alınması amacıyla iletişim kanallarımız sürekli açık tutulmaktadır.
 • Tıp Fakültesi hizmetlerinin afile ilişki kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın Pendik’te bulunan hastane hizmetleri kapsamında veriliyor olması nedeniyle orada da Sağlık Bakanlığı uygulamaları doğrultusunda yürütüldüğü bilgisi ile hatta özel hastanelerin de bu kapsama alındığı bilgisi personelle paylaşılmıştır.
 • Genel Tebliğ ve Diyanet İşleri Başkanlığı uygulamaları kapsamında virüsün kolay çoğalma ve yayılma alanlarından birisi olarak camilerde ibadet yerine evde ibadet yönündeki alınan karar doğrultusunda cami alanlarının kullanılmaması ve orada yürütülen hijyen ve temizlik çalışmalarının etkinliği için konulan kurala uyum sağlanmıştır.
 • Bu hususta ilgili Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Valilikler ve YÖK kanalı ile birimimize de bildirilen tüm uygulama ve talimatlar konusundaki bilgilendirme metinleri birimimizde görevli tüm personele gereği için EBYS üzerinden gönderilmekte ve birim kullanım alanlarında özellikle bu hususlara dikkat edilip edilmediği kontrol edilmektedir.
 • Rektörlüğün tüm birimlerinde yer alan uyarı yazıları ve afişleri ile iletişim bilgileri tüm personel ile paylaşılmıştır.


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 03.01.2022 20:37:21 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM