5. Marmara Matematik Günleri Düzenlendi

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından organize edilen Marmara Matematik Günleri’nin (MMG) beşincisi gerçekleşti. 

Matematiğin çeşitli alanlarında çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının fikir alışverişi yapması, lisans ve lisansüstü öğrencilerin vizyon kazanması amacıyla düzenlenen Marmara Matematik Günleri; Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Düzenleme Kurulu tarafından organize edildi. 

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 3-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinlik Marmara Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neşe Dernek’in açılış konuşmasıyla başladı. Etkinliğe; Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Deniz, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yasemin Tümer Erdem ve Doç. Dr. Faruk Uçar, İstanbul, Ankara ve Konya’da görev yapan çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinin öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrenciler katılım gösterdi.

Matematik Günleri’nde; uygulamalı matematik, analiz ve geometri alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri sunum yaptı. Konuşmacılar arasında; Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Neşe Dernek, Ankara Atılım Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İnci Erhan, Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aynur Uysal, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cihan Özemir, Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Altıntan, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Saadet Özer yer aldı. 

Etkinliğin ilk gününde; Doç. Dr. Saadet Özer “Eşdeğerlik Dönüşümleri ve Lineer Olmayan Denklemlerin Lineerleştirilmesi Üzerine” , Prof. Dr. Aynur Uysal “Matematik ve Teknoloji: Neden Bu Kadar Çok Matematik Öğreniyoruz?” ve Doç. Dr. Cihan Özemir “Diferansiyel Denklemlerde İntegre Edilebilme ve Simetri” başlıklı sunumları yaptılar. 

İkinci gün; Prof. Dr. Neşe Dernek “İntegral Dönüşüm Üzerine Notlar” , Prof. Dr. İnci Erhan “Zaman Skalasında Dinamik ve İntegral Denklemlerin Seri Çözümleri” ve Doç. Dr. Derya Altıntan “Hücresel Reaksiyon Sistemlerinin Matematiksel Modellemesi” adlı sunumlarıyla tamamlandı. 

Marmara Matematik Günleri Düzenleme Kurulu’nda; Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hülya Bağdatlı Yılmaz, Prof. Dr. Neşe Dernek, Doç. Dr. Bülent Yılmaz, Doç. Dr. Dursun Üstündağ, Doç. Dr. Faruk Uçar, Doç. Dr. Mustafa Taylan Şengül, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Akça, Öğr. Gör. Ercan Gürvit, Arş. Gör. Dr. Burhan Tiryakioğlu, Arş. Gör. Dr. Ezgi Erdoğan ve Durmuş Albayrak isimleri yer aldı. 

 

HIZLI ERİŞİM