Koronavirüsle İlgili Bilgilendirme

COVID-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16/03/2020 tarihli ve 73112577-000-E.21387 sayılı yazısında belirtilen kararlar neticesinde, Rektörlüğümüzce belirlenen aşağıdaki uygulama esaslarının yerine getirilmesini önemle rica ederim.

  • Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve sair sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri durdurulmuştur.

 

  • Yurtdışında bulunan akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir.

 

  • Üniversitemizin üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin durumları rektörlüğümüzce tayin edilen ilgili komisyonun görüşleri doğrultusunda değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir.

 

  • Tıp Fakültemizde intörnlerin, intörnlük uygulamaları geçici olarak durdurulmuştur.

 

                  Prof. Dr. Erol Özvar
Rektör

 

HIZLI ERİŞİM