Avrupa Birliği'ndeki Güncel Sorunlar ve Türkiye'ye Yansımaları

Avrupa Birliği'ndeki Güncel Sorunlar ve Türkiye'ye Yansımaları konu başlıklı bu etkinlik tek oturum şeklinde 10 Mayıs’ta Üniversitemiz Göztepe kampüsünde düzenlendi. Etkinliğe Avusturya Ticaret Ateşesi Mag. Georg Karabaczek, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yanında Prof. Dr. Sanem Baykal, Doç. Dr. Çiğdem Nas, Doç. Dr. Yonca Özer, Doç. Dr. Münevver Cebeci, Doç. Dr. Mesut Eren katılım sağladı.

Etkinlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde yaşamış olduğu problemler, vize serbestisi konusu ile Gümrük Birliği'nin revize edilmesi bağlamında ele alındı.

Ek olarak AB'in kurumsal yapısının reforme edilmesi gerekliliği, Brexit Süreci ile AB'ye girilmesi kadar AB'den çıkılmasının da zorluğu konuşuldu. Barış ve işbirliği projesi olarak değerlendirilen AB'nin güncel gelişmeler dikkate alınarak yaşadığı yapısal sorunlar ile etkili AB söyleminin ne ölçüde uygulanabilir olduğu tartışıldı.

AB ile ilişkilerin hukuki boyutu ve süreç, AB ile olan ticari hacim, Gümrük Birliği ve revizyonu, açılan ve açılmayan müzakere başlıkları, Kıbrıs meselesi ve AB'nin güvenlik konularını ele alınarak disiplinler arası görüş alışverişinin sağlandı.

Etkinlik katılımcıların soru cevapları ile sonlandı.

 

HIZLI ERİŞİM