Farabi ve Mevlana Değişim Programları Koordinatörler Toplantısı Yapıldı


Açılış konuşmalarını YÖK Akademik Değişim Programları Birimi Koordinatörü Yrd. Doç Dr. Erdem ÖZLÜK ve M.Ü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamza KANDUR yaptı.

Anadolu Üniversitesi FARABİ kurum koordinatörü Yeşim ÇAKALLI ‘Farabi Değişim Programı Başvuru Süreci ve Öğrenim Protokolünün Hazırlanması’’ konulu sunum yaptı.

Sunumda başvuru süreci ve öğrenim protokolünün hazırlanması konularını ayrıntılı olarak ele aldı. Sunumun ardından sorulan şu soruları cevapladı:

İki fakültenin ders isimleri aynı olmadığı durumlarda ders içeriklerine bakarak karar verildiği, ancak dosyada ders içerikleri olmadığı zaman ne yapılacağı sorusuna; bu durumlarda bölüm ya da kurum koordinatörleri ile iletişime geçilerek, koordinatörler kendi aralarında halledebilineceği vurgulandı.

Bölümümüze gelen öğrencilerin tüm sorularına nasıl cevap verebiliriz? sorusuna ise,

YOK web sitesinde ve fakülte web sitelerinde birçok bilginin mevcut olduğu ve oralardan takip edilebileceği belirtildi. Kağıt israfını engellemek maksadıyla web sitelerinden takip etmenin uygun olacağı belirtildi.

YÖK Farabi Birim Sorumlusu Ayşad GÜDEKLİ, Farabi Değişim Programındaki gelişmeleri yıllara göre grafiklerle göstererek son yıllardaki hızlı gelişmeye dikkat çekerek, sayılar ve ilwerlemeler üzerinde durdu. Çeşitli Üniversitelerden gelen soru ve sorunlarda YÖK Farabi biriminin çabalarını anlatarak, ürettikleri yayınlardan ve bunların erişiminin kolay olduğundan sitelerinde kolaylıkla erişilebileceğinden, problem ve sıkıntılarda çeşitli Üniversitelerle işbirliğiyle çözüm ürettiklerinden, bölüm koordinatörlerine düşen görevlerden bahsetti.

M.Ü. Farabi Koordinatörü Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, konuşmacılara teşekkür ederken, ve katılımcılarla diyaloglar esnasında, Marmara Üniversitesinin Farabi Değişim Programında büyük ilerlemeler kaydedildiğini, son üç yılda diğer Üniversitelerle olan anlaşma sayısının 60’a çıkarıldığını, 96 gelen öğrenci, 18 giden öğrenciye ulaşıldığını vurguladı. Gelen öğrencilere ‘’oryantasyon eğitimi’’ vermeyi ihmal etmediklerini, gelen öğrencilerin, Üniversiteye ve mümkün olduğunca İstanbul’a kültürel, sanatsal etkinlikler, ulaşım, sağlık vb konularda uyumları için broşür, dergi, gibi yazılı materyal dağıttıklarını, öğrenci başvurusu ve maillerindeki isteklerine duyarlı davrandıklarını, Bölüm Koordinatörlerine ve öğrencilere web sitelerinde güncel bilgi sunduklarını, YÖK ün Farabi Değişim Programına ilişkin oluşturduğu form, kitapçık, belgelerin PDF formatında olarak ve zaman geçirmeksizin M.Ü. Farabi sitesinde yer almasına özen gösterdiklerini ifade etti.

Uzman Serdar KARATAŞ, Farabi programı hesapları yönetimi konulu sunumunda bursların hesaplanması ve ödenmesi ayrıca kurumlara ayrılan bütçelerin kapsamını ele aldı. Sunumda en dikkat çeken konular; aynı şehirde bulunan iki devlet üniversitesi arasındaki değişimlerde burs alınamadığı ve vakıf üniversitelerinden değişim kapsamında öğrenci kabul edildiği ancak bu öğrencilerin burs alamadıkları konusuydu. Koordinatörlerin diğer üniversite koordinatörleri ile bir araya gelerek toplantı yapmaları durumlarında ödenek verilecek mi şeklindeki soruya, YÖK yetkilisi bütçenin kullanılacağı kalemlerin belli olduğu eğer bu kapsamda değerlendirilirse olabileceğini belirtti. Ayrıca sadece bölüm koordinatörlerinin değil kurum ve YÖK koordinatörlerinin de böyle bir ödeneğinin olmadığı belirtildi.

Akademik Değişim Programları Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK, iki program için de ayrı ayrı konuşma yaptı. Farabi Programında Otomasyon sistemine geçilmesinin getireceği kolaylıklardan bahsetti, tüm raporların otomasyondan gönderiminin zaman, emek ve kağıt israfını önleyeceğinden ve bunun ne şekilde gerçekleşeceğinden bahsetti. Daha sonra, Mevlana değişim programı ve amacı,  programın işleyişine ilişkin genel hususlar, değişim süreci ve işleyiş, protokol, başvuru şartları, burslar ve ödemeler,  diğer kurumların katkıları ve istatistikler hakkında sunum yaptı. Sunumda dikkat çeken konulardan birisi 2013-2014 akademik yılı için Erasmus Programı’na dâhil olan ülkelerdeki (33 ülke) yükseköğretim kurumlarıyla Mevlana değişim programı için protokol yapılamadığına dair konuydu. Ayrıca protokol imzalanacak üniversitenin denkliğinin YÖK tarafından kabul edilme şartı olduğu belirtildi. Yıllara göre program kapsamında değişim yapılan öğrenci sayıları tablolar halinde gösterildi ve süreç ayrıntılı olarak anlatıldı.

Marmara Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Uzman Gökçen ÖCAL ÖZKAYA “Mevlana Değişim Programı” konulu sunumunda Marmara Üniversitesinin Erasmus programı kapsamında bölüm bazında 612 anlaşması olduğunu, 21 farklı ülkeden öğrenci katılımıyla Türkiye de ilk sırada olduğu, 5 farklı dilde eğitim verildiği ve birçok etkinlikler yapıldığı konusunda bilgi verdi. Mevlana değişim programı kapsamında yapılan etkinlikleri ve rakamsal verileri paylaşmak suretiyle dinleyicileri bilgilendirdi. Adım adım Mevlana değişim programı hakkında nasıl hak kazanılır, kimler başvurabilir, başvuru süreci ve gerekli belgeler gibi konularda bilgi verdi.

HIZLI ERİŞİM