Köklü Üniversitelerin Biyoteknoloji Alanında Güçlü İş Birliği

Türkiye’nin en köklü ve en saygın üniversitelerinden; Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ülke ekonomisi bakımından stratejik öneme sahip olan biyoteknoloji alanında iş birliğine imza attılar. Paydaşların ortak yürüteceği Ar-Ge faaliyetleri sayesinde üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi de hedeflenmekte.


Akademik iş birliği gayesiyle düzenlenen imza töreni, 28 Nisan’da; Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın’ın teşrifleriyle Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirildi.


Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar, törendeki konuşmasında: “Bizler, üç köklü üniversite olarak, her üniversitemizin farklı rekabetçi yönlerini bir araya getirmek suretiyle; gerek ülkemizin ekonomik ve bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak, gerek dünya bilimine katkıda bulunmak amacıyla güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu projenin, Türkiye’deki yüksek eğitim kurumları arasında bir sinerji üretmek bakımından örnek olabilecek bir iş birliği olduğu kanaatindeyim.” dedi.


İmzalanan akademik iş birliği protokolü kapsamında, biyoteknoloji alanında yetkin öğretim üyelerinin bilgi birikimlerinin ve potansiyellerinin kullanıldığı ortak bir yapı oluşturulacak. Böylece akademik alanda Ar-Ge ve uygulama birlikteliğinin sağlanması ve üniversite-sanayi iş birliğinin sistematik şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bu doğrultuda ortak çalışmalar gerçekleştirilecek; üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla staj olanağı sağlanacak.


Söz konusu protokole göre; Diagnostik Tedavi ve Translasyonel Tıp, Viroloji ve Mikrobiyoloji, Malzeme Üretimi, Doku Mühendisliği ve Hücre Kültürü, Biyoinformatik, İnsan ve Hayvan Moleküler Biyolojisi ve Genetiği, Biyomedikal Cihaz, Medikal Robotik Sistemler ve Yapay Zeka Teknolojileri ve benzerlerini kapsayan bilimsel alanlarda da akademik iş birlikleri kurulması akabinde geliştirilmesi hedeflenmekte.


Protokolün sona ermesini takiben, YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam’da bulunan Lütfü Kaplanoğlu’na ait “Kodlar/Codes” adlı fotoğraf sergisi gezildi.

HIZLI ERİŞİM