Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinde TÜBİTAK 4004 Kapsamında Proje Çalışması Devam Ediyor

TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme programı kapsamında Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan '119B717' numaralı "Her Habitat Bir Tabiat" isimli proje; ortaklarından birisi olan üniversitemizin Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışılmaya devam ediyor. 

Proje, 24 özel yetenekli öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. Proje ile öğrencilerde ülkemizin zengin biyoçeşitliliği hakkında farkındalık oluşturulması, onlara yaşamın doğal döngüsünün sürdürülebilmesi için biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğinin anlatılması, yapılacak sanatsal ve bilimsel etkinliklerle biyolojik çeşitliliği koruma sorumluluğu ve yeterliliğini kazandırmak amaçlanmakta.

Proje kapsamında biyoçeşitlilik teması altında disiplinler arası yaklaşımla çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda; Laboratuvarda Taramalı Elektron Mikroskobunda Uygulamalı Analiz, Elektroeğirme Yöntemi ile Yara Örtüsü Üretimi, Üç Boyutlu Yazıcı ile Doku İskeleti Üretimi, Bakteriyel Selüloz Üretimi etkinlikleri gerçekleştirildi. 

Yapılacak etkinlikler ile öğrencilerin doğayı bilerek ve doğaya anlayarak bakabilme yetenekleri geliştirilerek; biyoçeşitliliğe saygı duyan, biyoçeşitliliği koruyan, biyoçeşitliliğin sürdürülmesini ve nesilden nesile korunarak aktarılması gerektiğini bilen bireyler olmaları amacıyla “biyokültür” kavramı inşa edilecek. Bunun yanı sıra, öğrenciler doğada var olan ancak insanlar tarafından fark edilmeyen birçok biyolojik kaynağı işleyerek; biyoteknolojik ve nanoteknolojik uygulamalarda kullanılabilir hale getirebilecek ve böylece ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlayabilecekler.

HIZLI ERİŞİM