Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu Düzenlendi

Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumunun (Print İstanbul) üçüncüsü 10-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.

Sempozyumun sonuç bildirisinde; basım endüstrisinin ürün çeşitliliğin arttığı, yenilikçi ve çevreci ürünlere olan talebin arttığı bunun sonucunda sektörün büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğu vurgulandı. Akıllı ambalajlar, basılı elektronikler, dijital tekstil ve kişiselleştirilmiş ürünlerin kanıtlanmış standartlara uygun olarak üretilmesinin zorunluluğu üzerinde duruldu. Basım sektörlerinin tüm paydaşlarının sektörün yaşadığı sorunlar üzerine geniş ve kapsamlı çözüm önerileri üretmesi kararlaştırıldı. Hazırlanan raporların Devlet Planlama Teşkilatıyla paylaşılması önerildi. Basım sektörünün ekolojik ayak izinin belirleneceği ve gerekli önlemlerin alınacağı ifade edildi. Sektörde oluşan atıkların toplanması ve dönüştürülmesinin önemi anlatıldı. Elektronik yayıncılığın geliştirilmesi için gerekenler belirlendi. Nitelikli iş gücünün eğitimi için üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Basım teknolojilerindeki yeniliklerin takip edilmesi kararlaştırıldı. 

Etkinliğin gala yemeğinde; 1951 yılında eğitime başlayan ve o yıllarda ülkemizin tek matbaa meslek lisesi olan Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yapmış ve meslekte 50. yılını tamamlamış eğitmenlere Onur Plaketi verildi. 

Sempozyumda; ülkemizde bir ilk gerçekleştirilerek “Altın Hurufat” ödülü verildi. “Altın Hurufat” ödülünün sahibi; sektöre, bilime ve eğitime hizmet ödülü kategorisinde BASEV’e verildi. Prof. Dr. Mehmet Oktav’ın önerisiyle hayata geçirilen ödül; hazırlanan yönerge ve oluşturulan jürilerle iki yılda bir dört farklı kategoride verilecek.

Etkinliğe; 9 ülkeden ve 20 farklı üniversiteden 90 bilim insanı, 20 lisansüstü öğrencisi, 300 lisans ve önlisans öğrencisi, basım sanayinden 85 kişi ve çok sayıda dinleyici katıldı. Etkinlik katılımcılarına, Basım Sanayi Eğitim Vakfı (BASEV) tarafından tercümesi yaptırılan “Grafik Sanatları İçin Kimya” adlı kitap hediye edildi. 

Sempozyuma; 40 sözlü bildiri sunumu ve 4 poster katıldı. Etkinliğin sonunda; “Esnek Filmler ve Akıllı Ambalajlar İçin Fleksografideki Gelişmeler” başlıklı bir workshop düzenlendi. Sempozyumun düzenleme kurulu başkanlığını; Doç. Dr. Ahmet Akgül ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuz yürüttü. 

HIZLI ERİŞİM