Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU 2020) Konferansı

Sevgili Meslektaşlarımız,

İlk çağrısını 09 Mart 2020 tarihinde büyük bir  heyecan ile  duyurduğumuz Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU 2020) Konferansı, bu yıl 15-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir.

İlk çağrıyı yaptığımız tarihten bugüne hayatımızın her alanında olduğu gibi akademik hayatta da birçok değişiklik yaşanmaktadır. Katılımcılarımızın sağlığı ve güvenliği, ASYU 2020 Organizasyon Komitesi için son derece önemlidir. Konferansın yapılacağı  tarihe yaklaşık 4 ay gibi bir süre olmasına rağmen,  ülkemizde ve tüm dünyada COVID-19 pandemisi hakkında belirsizlik hala devam etmektedir. Yaşadığımız pandemi hakkında tüm belirsizlikler ortadan kalkarsa, ASYU 2020 konferansı daha önceden planlandığı gibi,  yüz yüze oturumlar şeklinde gerçekleştirilecektir.

Belirsizliklerin devam etmesi durumunda, katılımcıların sağlık ve güvenliğinin sağlanması amacı ile çevrimiçi formatta da konferansın düzenlenebileceği bilgisini sizinle paylaşmak isteriz. Marmara Üniversitesi’nin kullandığı Uzaktan Eğitim Sistemi, aynı anda 5000 kullanıcının katılımına izin verecek altyapıya sahiptir. Dolayısıyla, Konferans ile ilgili tarihlerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

ASYU 2020 için bildirilerinizi göndermenizi sabırsızlıkla bekliyoruz.

En az iki hakem değerlendirmesinden geçip sunulan bildiriler IEEE Xplore dijital kütüphanesinde taranması için gönderilecektir. Ayrıca bildiriler arasından seçilen en iyileri, genişletilmiş hali ile TR Dizin tarafından taranan International Journal of Advances in Engineering and Pure Science isimli dergide (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeps) yayınlanmak üzere değerlendirilecektir.

Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

 

Saygılarımızla,

ASYU 2020 Organizasyon Komitesi

Konferans çağrı metni  ve diğer ayrıntılar için lütfen ziyaret ediniz (http://asyu.inista.org/)

 

Önemli Tarihler:

Tam metin bildiri gönderme son tarih: 14 Haziran 2020
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 24 Ağustos 2020
Erken Kayıt için Son Tarih: 31 Ağustos 2020
Basıma hazır bildirilerin gönderimi: 15 Eylül 2020
Konferans Tarihi: 15-17 Ekim 2020 

E-posta: asyu2020@marmara.edu.tr

  

Dear Colleagues,

The Conference on Innovations and Applications in Smart Systems (ASYU 2020), whose first call was announced with a great excitement on March 9, 2020, will be held this year between 15-17 October 2020 at Marmara University Göztepe Campus.

Since we have announced the first call, there are many changes in academic life as in all areas of our lives. The health and safety of our participants is extremely important for the ASYU 2020 Organization Committee. Although the conference will take approximately 4 months later, uncertainty about the COVID-19 pandemic still continues in our country and around the world. If all uncertainties disappear about the pandemic, we would like to hold the ASYU 2020 conference as face-to-face sessions as previously planned.

In case of uncertainties were continuing, we would like to share with you the information that the conference can be organized in online format in order to ensure the health and safety of the participants. The Distance Education System used by Marmara University has the infrastructure to allow 5000 users to participate at the same time. Therefore, there will be no change in the dates related to the Conference.

We look forward to submitting your papers for ASYU 2020.

After papers evaluated by at least two independent reviewers, submitted papers will be sent for indexing in the IEEE Xplore Digital Library. In addition, the best ones selected from the papers will be evaluated for publication in the Journal of International Journal of Advances in Engineering and Pure Science (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeps) indexed by TR Dizin.

We wish you healthy and happy days.

Sincerely,

ASYU 2020 Organization Committee

For Call For Paper and other  details, please visit (http://asyu.inista.org/?language=EN)

 

Important Dates:

Full text submission deadline: 14 June 2020
Announcement of accepted papers: 24 August 2020
Deadline for Early Registration: 31 August 2020
Submission of ready-to-print papers: 15 September 2020
Conference Date: 15-17 October 2020

Email: asyu2020@marmara.edu.tr

 

EK:

ASYU2020 Afişi

Afiş-2

 

HIZLI ERİŞİM