2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yıl Sonu Sınavları, Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavları ve Bütünleme Sınavları Hakkında Duyuru

1) Eğitimlerine yüz yüze devam eden Tıp Fakültesi 4-5 ve 6.sınıflarında, Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıflarında, Yarıyıl Sonu Sınavları, Yıl Sonu Sınavları, Bütünleme Sınavları ve Tek Ders Sınavları yüz yüze yapılacaktır.

2) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülteleri haricinde eğitimlerine çevrimiçi veya hibrit yöntemle devam eden birimlerde (Ön lisans ve Lisans programlarında) Yarıyıl Sonu Sınavları, Bütünleme Sınavları, Tek Ders Sınavları ve mezuniyet için üç ders sınavları "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak, çevrim içi yapılacaktır.

3) Lisansüstü programlarda Yarıyıl Sonu Sınavları ve Bütünleme Sınavları çevrim içi yapılacaktır.

4) Tez izleme, yeterlik, tez öneri ve tez savunma sınavlarının yüz yüze ya da çevrim içi yapılması Enstitü Yönetim Kurullarında belirlenerek öğrencilere bildirilecektir.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM