Personel İzin Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

Üniversitemiz birimlerinde görev yapan akademik ve idari personele ilişkin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca kullandırılan izinlerin EBYS uygulamasına aktarımı 28/12/2021 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiş olup, bu tarihten itibaren izin kullanmak isteyen personelin PBYS üzerinden izin işlemlerinin, Üniversitemiz Rektörlüğü Yönetim Kurulu'nun 07.12.2021 tarihli ve 2021/813-51 nolu kararı ekinde yer alan ve Üniversitemiz resmi web sitesinde duyurulan, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Yönerge
M.Ü. Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi Personel İzin Onayları Hakkındaki 16-A Maddesi

HIZLI ERİŞİM