VI. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan, "VI. Ulusal Farmasötik Kimya Kongresi" 16-19 Nisan 2020 tarihlerinde M.Ü. Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'nda
gerçekleştirilecektir.

EK:
Afiş

HIZLI ERİŞİM