2021 Marmara Avrupa Haftası Etkinlikleri

Üniversitemiz Avrupa Araştırmaları Enstitüsü tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü’ne atfen düzenlenen 2021 Marmara Avrupa Haftası Etkinlikleri’nin ilk çevrimiçi konferansı gerçekleştirildi. 3 Mayıs’taki, “Türkiye-AB İlişkilerinde Güncel Gelişmeler” konulu konferansın açılış konuşması Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar tarafından yapıldı. Özvar konuşmasında: “Geleneksel hale gelen uluslararası Avrupa Haftası Etkinlikleri’nin; Türkiye-AB ilişkilerine ve AB üyeliği sürecine ayrı bir katkısı olduğuna inanmaktayım. Bu vesileyle Türk ve Avrupalı uzmanları bir araya getirerek ve taraflar arasındaki güncel sorunları ele alarak çözüm olanakları üzerinde yoğunlaşılmasını, Marmara Üniversitesi’nin öncü rolü üstlenmesi bakımından önemsemekteyim.” sözlerini sarf etti.

Çevrimiçi konferanslar serisinin ilk ayağında konuşmacı olarak T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı teşrif ettiler. Moderatörlüğü ise Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu üstlendi. Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerindeki mevcut durum ve olası bir olumlu gündemin temel taşları hususunda değerlendirmelerde bulundu.

Marmara Avrupa Haftası Etkinlikleri kapsamında 3-5 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan konferanslarda konuşma yapmak üzere; Büyükelçi R. Engin Soysal, İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Avusturya Ticaret Ateşesi Mag. Georg Karabaczek teşrif edecekler. Moderatör olarak; Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Dartan ve Doç. Dr. T. Mesut Eren bulunacaklar.

 

HIZLI ERİŞİM