Koranavirüs İçin Alınan Tedbirler Kapsamında Üniversitemiz Personeli ve Öğrencilerine Bilgilendirme

1-      Üniversitemizin akademik ve idari personelinden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul müdürleri, enstitü müdürleri, daire başkanları hariç olmak üzere 60 yaş üzerindekiler ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacak, bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep etmeleri halinde izinli sayılmaları hususu mazeretleri çerçevesinde rektörlüğümüzce değerlendirilecektir.

2-      Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

3-      Öğrencilerimizin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetler, müsabaka vb önceden planlanmış olanlar dahil üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

4-      16 Mart 2020 tarihi itibariyle ilan ettiğimiz 3 haftalık eğitim-öğretime verilen ara, tıp ve diş hekimliği dahil tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrencilerimizi de kapsamaktadır.

5-      Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrenciler de tatil kapsamındadır.

6-      Uzaktan eğitim usul ve esaslarına göre açılmış, halihazırda uzaktan eğitim programı olarak yürütülmekte olan programlar, program özelinde rektörlüğümüzce değerlendirilerek bilgilendirme yapılacaktır.

7-      Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar olan tatilden sonraya ertelenmiştir.

8-      Tüm öğrencilerimize (Türk ve yabancı uyruklu), yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte salgının durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorunlar ile karşılaşabilecekleri önemle duyurulur.

9-      Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönen veya dönecek öğrencilerimizin intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için tedbirler üniversitemiz yetkili kurullarınca alınarak öğrenci özelinde değerlendirilecektir.

10-  Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilmiştir.

11-  Tıp Fakültemizdeki intörnler, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitemizce uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda yer alabileceklerdir.

 

HIZLI ERİŞİM