3. Futbol Hukuku'nda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

“3.Futbol Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu” 12 Nisan 2016’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlendi. Akademisyenler, hukukçular, spor yazarları ve spor camiasından uzmanların katıldığı sempozyumda Spor Bilimleri Fakültemiz Spor Yöneticiliği Bölümü'nden  Öğr. Gör. Dr. Mert Kerem Zelyurt  “Türkiye’de Futbol Şiddetinin Sosyolojisi” ve Öğr. Gör. Dr. Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu “Çalışma ve Sendika İlişkileri Bağlamında Futbolcular” başlıklı konularda tebliğlerini sundu.

 

 

HIZLI ERİŞİM