Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Bilinci: TEMA

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Etkinlikleri kapsamında TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç 9 Mayıs’ta Enstitüler Binası Konferans Salonu’nda ‘Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Bilinci: Tema Vakfı’ konulu bir konferans verdi.

Deniz Ataç konuşmasına başlarken TEMA Vakfı’nın varoluş amacının ‘yaşama yani toprağa sahip çıkmak’ olduğunu belirtti. Ardından vakfın çalışma alanlarından (ağaçlandırma, biyolojik çeşitlilik ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve savunuculuk, eğitim ve farkındalık, örgütlenme ve gönüllülük) kısaca bahsetti. Çevre bilincinin ve farkındalığının oluşturulması için eğitim programlarının önemini özellikle vurgulayan Ataç, bu kapsamda tüketim ve doğaya uygun yaşamayı temel alan döngüsel ekonomi eğitiminin de artık bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. İklim değişikliğinin önemli ölçüde hissedilmeye başlandığı bu dönemde, Avrupa Birliği’nin çevre sorunlarının önlenmesi için üretmeye çalıştığı politikalara değinen Ataç, bir aday ülke olarak Türkiye’nin de çevre politikaları konusundaki yükümlülüklerine dikkat çekti. Ataç konuşmasının sonunda Türkiye’nin mevzuata uyum konusunda başarılı olmasına rağmen uygulamada ciddi sorunlar yaşadığını açıkladı. Katılımcıların soruları cevaplandıktan sonra konferans sonlandırıldı.

 

 

HIZLI ERİŞİM