“Engelli Kadınların Sosyal Hayata Katılımı ve İstihdamı” Çalıştayı Düzenlendi

“Engelli Kadınların Sosyal Hayata Katılımı ve İstihdamı” Çalıştayı’nın 4. oturumu, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) tarafından, 31 Mayıs Cuma günü, Göztepe Yerleşkesi Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleşti.
Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ve Öğr. Gör. Zuhal Özgenç Pek başkanlıklarında gerçekleştirilen çalıştaya kamuyu temsilen bir önceki çalıştaya davet edilen konukların yanı sıra konjonktür hakkında bilgi edinmek ve yapılabilecek çalışmalarda STK’ların nasıl dahil edilebileceğine yönelik fikir almak üzere UNWOMEN, ILO ve ENKAD davet edildi. İlgili bakanlıklarla paylaşılan önceki çalıştay raporlarından elde edilen çıktıların bir teyidi mahiyetinde olan 4. çalıştay, katılımcılara vizyoner bir bakış açısı kazandırdı.

HIZLI ERİŞİM