Ermeni Soykırım İddialarına İlişkin Güncel Gelişmeler Konferansı

Konferans, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Helvacı’nın açılış konuşması ve değerlendirmelerinin ardından başladı. Konferansta, Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı E. Büyükelçi Alev Kılıç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Sarıbeyoğlu-Skalar ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Pamuk konuşmacı olarak yer aldı. Konferansın Oturum Başkanlığını ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran gerçekleştirdi. Konuşmacılar, özellikle insan hakları ve ifade özgürlüğü boyutlarıyla konuyu ele alan, güncel, ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarını tartışan sunumlarıyla dinleyicileri bilgilendirdi. Bu kapsamda, Fransa Anayasa Konseyi’nin Ermeni soykırım iddialarını değerlendirme süreci; ifade özgürlüğü açısından soykırım iddialarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Perinçek (Büyük Daire, 15 Ekim 2015) kararı ışığında değerlendirilmesi; ve nefret suçu/nefret söylemi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları konuları ele alındı.

 

HIZLI ERİŞİM