Fen Fakültesi Öğretim Üyelerinin TÜBİTAK Proje Başarıları

Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nilhan Kayaman Apohan’ın yürütücü ve Doç. Dr. Burcu Oktay’ın araştırmacı olarak yer aldığı “Tek Kullanımlık Plastiklere Alternatif Sürdürülebilir Biyo-Esaslı Sıcak Gıda Ambalajlarının Tasarlanması” başlıklı projesi ve Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlhan Yavuz’un yürütücü, Prof. Dr. Mustafa Alevli, Doç. Dr. Caner Değer ve Doç. Dr. Emrah Çakmakçı’nın araştırmacı, Prof. Dr. Kadir Esmer’in danışman olarak yer aldığı “İyon Katkılı Perovskit Güneş Pillerinin Manyetik Alan Altında Rasyonel Dizaynı, Üretimi ve Karakerizasyonu” başlıklı projesi, TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Her iki projede emeği geçen öğretim üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

HIZLI ERİŞİM