İki Merkezimizin Ortak Çalışması ERA.Net RUS Plus Projesi Kazandırdı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEMHAM) Müdürü Prof. Dr. Betül Yılmaz, Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NBUAM) Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz ve Öğretim Görevlisi Semra Ünal Yıldırım "Nüks Glioblastoma Olgularının Tedavisinin Kişiselleştirilmesi için Glioblastoma Omics-Doku-Çip Sistemi İşbirliğinin Oluşturulması” isimli projesi ERA.Net RUS Plus Çoklu İş Birliği kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje ile kansere karşı kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımına öncülük edilecek.

Hocalarımızı başarılarından dolayı tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.

Proje özeti:

Glioblastoma (GB) ortalama sağkalım oranı 15 ay olan en ölümcül beyin tümörüdür. Tedavi sonrası nüks hastalık için etkili bir terapötik yaklaşım mevcut değildir. GOTICS, hastanın standart tedaviye verdiği yanıtı tahmin etmeyi ve bu tedaviye direnç gösteren GB tümörlerine kişiselleştirilmiş alternatif ilaçların tanımlanmasını invaziv olmayan bir yaklaşım ile amaçlayan disiplinlerarası bir projedir. İlk adımda GOTICS, başlangıç tedavisine dirençle ilişkili transkriptomik özellikleri belirler ve potansiyel olarak etkili alternatif ilaçları biyoinformatik olarak tanımlar. Bu amaçla (i) yeni teşhis edilmiş GB'nin kültürlenmiş doku dilimleri ve (ii) yapay olarak üretilmiş iskele matrislerinde hastadan türetilmiş glioma kök hücreleri kullanılarak üç boyutlu (3B) modeller oluşturulur. Hastanın tedavi yanıtını taklit etmek için, 3B modeller üzerinde standart GB tedavi rejimleri kullanılarak in vitro olarak analiz edilir. GB dokularından ve 3B modellerinden elde edilen RNA dizilimi, standart terapiye dirençle bağlantılı paternleri biyoinformatik olarak tanımlamak ve potansiyel olarak etkili alternatif ilaçları tahmin etmek için kullanılır. Tahmin edilen ilaçların etkinliği daha sonra 3B modellerde in vitro olarak test edilir. Biyoinformik olarak tahmin edilen moleküler hedeflerin önemi, glioma kök hücrelerinde siRNA yıkımı, ektopik aşırı ekspresyon ve farmakolojik hedefleme kullanılarak deneysel olarak doğrulanır. GOTICS'in temel yenilikleri şunlardır: 1) bugün hala araştırmaların yetersiz kaldığı nüks eden GB'lara odaklanmak; 2) terapiye dayalı moleküler değişimin gerçek zamanlı izlenmesine olanak sağlamak; 3) kişiselleştirilmiş ilaç reçetesi için in vitro yöntemlerin avantajlarının ve dezavantajlarının incelemek; 4) GB hastaları için potansiyel klinik yarar sağlayacak gelişmiş multidisipliner yaklaşımınları içeren yeni teşhis platformunu modellemektir.

Proje Ortakları:

Anton Buzdin

Laboratory for Clinical Bioinformatics, Head

Sechenov First Moscow Medical University, Trubetskaya 8, Moscow 119048, Russia

Ella L Kim

Director of the Laboratory for Experimental Neurooncology, Clinic for Neurosurgery (Prof. Florian Ringel, MD), Johannes Gutenberg University Medical Centre Mainz (UMM), Germany.

Gabriela Salinas

Head of NGS - Integrative Genomics Core Unit Göttingen (NIG),

University Medical Center Göttingen

HIZLI ERİŞİM