İlahiyat Fakültesi'nden TÜBİTAK Proje Başarısı

İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Ataman. "Başörtüsü Örtmeyi Bırakan Üniversite Mezunu ve Çalışan Kadınlar Üzerine Nitel Bir Araştırma" adlı projesi TÜBİTAK bünyesindeki "1002-Hızlı Destek Programı" kapsamında onay aldı.

Prof. Dr. Ataman bu çalışmasını M. Numan Sağırlı(Burisyer, Y. Lisans Öğrencisi)  öğrencisi ile beraber yürütecek.

HIZLI ERİŞİM