“Konuşma Dili Olarak Fransızcanın Öğretimi” Kolokyumu Düzenlendi

Kolokyumun ilki 2016 yılında; Marmara Üniversitesi ve İstanbul Fransızca Öğretmenliği Derneği işbirliğiyle  İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenirken ikincisi Fransa’nın Rouen kentinde düzenlendi. Etkinliğin ikincisi; Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, -Cerrahpaşa İstanbul Fransızca Öğretmenliği Derneği ve Fransa Normandiya Rouen Üniversitesi işbirliğiyle yapıldı. 

Etkinlikte; doğası gereği sürekli biçim değiştiren ve dönüşen konuşma dili, dilin öğretimindeki farklı bakış açıları ve ihmal edildiği düşünülen normlar üzerine konuşuldu. Kolokyumda; konuşma dili olarak Fransızcanın epistemolojisi, kavramları, eğitim ve öğretimi, eğitsel materyallerde ve sınıf içi etkinliklerde Fransızca kullanımı, dil öğretim politikalarında ve Fransızca Öğretmeni yetiştirme programlarında Fransızcanın önemi üzerine fikir paylaşımı gerçekleşti.  Kolokyumda toplam 45 bildiri sunuldu. Bildiriler içeriğinde; dil politikaları, kültürlerarası etkileşim, çok dillilik, çok kültürlülük, dil yetilerinin geliştirilmesi, ana dili ve yabancı dil olarak Fransızca öğretimi, dil öğretiminde eğitim teknolojilerinin kullanımı gibi konuları barındırdı. 

Kolokyuma; Türkiye, Fransa, Belçika, Tunus, Kanada, İspanya, Cezayir, Fas, İsviçre, İtalya olmak üzere 10 farklı ülkeden çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve Fransızca öğretmeni katıldı. Etkinlikte Türkiye’yi temsilen; Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Paris Yunus Emre Enstitüsü, SEV Amerikan Koleji ve İstanbul Fransızca Öğretmenler Derneği bulundu. 

Organizasyon komitesinde;  Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Füsun Saraç, Doç Dr. Yaprak Türkân Yücelsin Taş, Dr. Derya Toruç, Rouen Üniversitesi’nden Doç. Dr. Christel Troncy, Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı, Prof. Dr. Foued Laroussı, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nur Nacar Logie, Dr. Öğr. Üyesi Alaskar Özperçin, Dr. Meril Naktan yer aldı. Ayrıca Paris Yunus Emre Enstitü Müdürü Dr. Ahmed Bakcan kolokyuma katılım gösterdi. 

HIZLI ERİŞİM