Marmara En İyi Üniversiteler Arasında

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2021 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda uluslararasılaşma boyutunun değerlendirildiği performans göstergelerinde ilk 2 ve ilk 3 arasında yer alan Marmara Üniversitesi, eğitim öğretim boyutu ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk boyutlarında ise ilk 5’te yer aldı.

Marmara Üniversitesi uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında 2. oldu. Erasmus ve Mevlana gibi programlar kapsamında 578 öğrenci uluslararası değişim programına katıldı.

Toplam 59 yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanının istihdam edildiği Marmara Üniversitesi istihdam edilen yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı en yüksek olan üniversiteler arasında 3. oldu.

Marmara Üniversitesi doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında ilk 5’te yer aldı. Eğitim ve öğretim boyutunun değerlendirildiği ve eğitim öğretim çıktılarını ölçmeyi hedefleyen performans kriterinde başarı elde eden Marmara Üniversitesi doktora programlarından 268 mezun verdi.

Eğitim öğretim boyutuna ait diğer bir değerlendirme kriteri olan KPSS’de ilk %5’lik dilime giren program sayısı en yüksek olan üniversiteler arasında ilk 5 üniversite arasında yer aldı. Marmara Üniversitesi’nin 25 programı KPSS’de ilk %5’lik dilimde yer aldı.

Eğitim öğretim boyutuna ait bir başka gösterge olan ALES’te ilk %5’lik dilime giren program sayısı en yüksek olan üniversiteler arasında da Marmara Üniversitesi ilk 5’te yer aldı. Marmara Üniversitesi’nin 21 programı ALES’te ilk %5’lik dilime girdi.

Topluma hizmet ve sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği kriterlerden biri olan sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanında alınan ödül sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında da Marmara Üniversitesi ilk 5’te yer aldı. Marmara Üniversitesi’nin bu alanda 6 ödülü bulunuyor.

YÖK tarafından 2019 yılından itibaren yürütülen Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması kapsamında, her yıl bir önceki yıla ait gösterge verileri kamuoyu ile paylaşılıyor. 2021 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız:

https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2022/universite-izleme-ve-degerlendirme-genel-raporu-2021.pdf

 

HIZLI ERİŞİM