Marmara Üniversitesi İle Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Arasında Protokol İmzalandı

Marmara Üniversitesi İle Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında eğitim, sosyal ve bilimsel  işbirliği protokolü 27 Kasım’da Rektörlük Ofisi’nde imzalandı.

Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Üniversitemiz işbirliğiyle nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla yapılacak olan sosyal çalışmalar ile bilimsel, mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsayan protokol kapsamında, eğitim, sosyal ve bilimsel faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflendi.

Üniversitemiz ve lise tarafından ulusal veya uluslararası kaynaklardan finanse edilmek üzere ortak proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi, uluslararası programlara birlikte proje sunulması hususlarında taraflarca uygun görülen çerçeve ve kapsamda işbirliği sağlanacağı belirtildi. 

HIZLI ERİŞİM