Marmara Üniversitesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Arasında Protokol İmzalandı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü arasında yapılan “Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sisteminin (ABHS) Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi Protokolü” Rektör Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Esma Dilek tarafından 8 Eylül 2022 tarihinde imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’nda yer alan “3.3 Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi (ABHS)” eylemini gerçekleştirebilmek amacıyla hazırlanan projeye ilişkin Proje Başlangıç Toplantısı 9 Eylül 2022'de yapıldı.

Bu projeyle hücresel ve kablosuz haberleşme teknolojilerinin kullanıldığı araç içi bilgi ve haberleşme sistemleri ve bu sistemler tarafından veri toplanmasına yönelik gerekli olan teknik altyapının özelliklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. Böylece araç ve yol durum bilgilerinin toplanması, elektronik ücret toplama, kaza ve acil durum bilgileri, sürücü bilgilendirme gibi servislerle yol ve sürüş güvenliğinin artırılması sağlanacak. Ayrıca, yol ve sürüş güvenliği ana hedefinden hareketle otonom sürüşe geçişi kolaylaştırmak için gerekli olan altyapının hazırlanması da planlanıyor.

Projede kooperatif akıllı ulaşım sistemleri çerçevesinde bağlantılı araçlarda (Connected Cars) yer alan araç içi haberleşme bileşenlerinin, araçların birbirleriyle ve altyapı ile haberleşmede kullanacağı iletişim birimlerinin tanımlaması yapılırken örnek uygulamaların ve ilgili standartların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Böylece tanımlanan ve belirlenen ABHS bileşenlerinin sonraki süreçte, ülkemiz yerli ve milli kaynakları ile üretiminin yapılması ve kaynakların ülkemizde kalması ile birlikte ülkemizde yapılması planlanan çalışmalarda kullanılan teknoloji ve standartlardaki farklılıkların azaltılması hedefleniyor.

Proje ile aşağıdaki temel faydalar sağlanacak:

• Yolculukların daha güvenli ve emniyetli hale gelmesi,

• Yakıt tasarrufu ve enerji verimliliğin sağlanması,

• Trafikte kazaların ve seyahat sürelerinin azalması,

• ABHS sisteminin yerli ve milli olarak üretilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması,

• Geliştirilecek sistemin ürün haline gelmesi durumunda yurtdışı ihracat potansiyeline sahip olması.

HIZLI ERİŞİM