Marmara Üniversitesi Mühendislik Bilimler Araştırma Projesi Yazma Eğitimi Verildi

Mühendislik Fakültesi tarafından 2237 B programı desteği kapsamında  düzenlenen Marmara Üniversitesi Mühendislik Bilimler Araştırma Projesi Yazma Eğitimi etkinliği 01-03 Ekim 2020 tarih aralığında düzenlendi.

Çevrim içi yapılan etkinlik üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Erol Özvar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Etkinlik kapsamında  TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB ve AB UFUK 2020 program destekleri  hakkında detaylı bilgi verildi, TÜBİTAK ARDEB programlarına sunulmak üzere hazırlanacak proje formatı ve  değerlendirme kriterlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak anlatıldı. Başarılı ve başarısız proje örnekleri üzerinden gidilen proje yazma etkinliğinde, projelerin yürütülmesi, raporların yazılması ve izlenmesi hakkında detaylı bilgi verildi. Son olarak katılımcıların proje fikirlerinin oluşturulması, bu fikirlerin projelendirilmesi ve seçilen proje için panel uygulaması yapıldı. Eğitimin bu aşamasında, panelist görevi üstlenen  katılımcılar değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak ilgili projeyi değerlendirdi.

Etkinliğin amacı, Marmara Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri olmak üzere Marmara Üniversitesi’nde görev yapan, hiç TÜBİTAK projesi yürütmemiş öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve yeterliliğini geçmiş doktora öğrencilerine araştırma projesi yazma eğitimi vermektir. Akademisyen ve doktora öğrencilerinin başarılı proje hazırlama ve yürütme performansını önemli derece arttıran bu etkinlik proje yürütme kültürünü yaygınlaştırarak  daha fazla sayıda akademisyenin proje yürütücülüğü yapmasını hedeflemektedir. 

HIZLI ERİŞİM