Marmara Üniversitesi TÜBİTAK 1004 Proje Başarısı

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu’nun yürütücü olduğu “Lignoselülozik Hammaddelerin ve Atıkların Değerlendirilmesi ile Etkinliği Arttırılmış İleri Malzemelerin Üretimi” başlıklı proje TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.  

Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Karel Kalıp A.Ş., Koruma Klor Alkali Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin ortaklaşa oluşturdukları “Sürdürülebilir Döngüsel Ekonomi için Katma Değerli İleri Nanoteknolojik Malzemeler ve Sistemler: Ligno-NANO” platformu kapsamında 48 ay sürecek olan projede Marmara Üniversitesi’nden 14 kişilik araştırma ekibi yer alacak.

Mühendislik Fakültesi’nden 5, Tıp Fakültesi’nden 4, Fen Fakültesi’nden 2, İktisat Fakültesi’nden 2 ve Teknoloji Fakültesi’nden 1 araştırmacı olmak üzere Marmara Üniversitesi’nden toplam 14 kişilik araştırma ekibi ile yer alınacak olan projenin amacı sürdürülebilir ucuz kaynaklardan özgün malzeme sentez ve işleme yaklaşımları ile katma değeri yüksek nano-malzemelerin geliştirilmesi ve esnek OLED teknolojisinde kullanılan diyotlara ve cam alt taşlara sürdürülebilir ve ucuz alternatifler sunmaktır.

Projede emeği geçen öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılı bir proje dönemi geçirmelerini dileriz.

 

Marmara Üniversitesi Proje Ekibi:

Prof. Dr. Ahu Altınkut Uncuoğlu (Proje Yürütücüsü, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü)

Prof. Dr. Memet Vezir Kahraman (Araştırmacı, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü)

Prof. Dr. Emine Dilara Koçak (Araştırmacı, Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Fulya Çallıalp (Araştırmacı, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Saime Batırel (Araştırmacı, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. Alper Yıldırım (Araştırmacı, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü)

Prof. Dr. Yasemin Özerkek  Araştırmacı,  İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü)

Doç. Dr. Pınar Deniz (Araştırmacı, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Mohammad Alsuanidi (Araştırmacı, Mühendislik Fak., Elektrik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Alper Şişman (Araştırmacı, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Görkem Yumuşak (Araştırmacı, Mühendislik Fak., Metalurji ve Malzeme Mühendislik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak Aksu (Araştırmacı, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü)

Öğr. Gör. Fethiye Esra Molu (Araştırmacı, Marmara Üniversitesi- Sosyoloji Bölümü, emekli)

Arş. Gör. Merve Meriç Kahraman (Araştırmacı, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü)

HIZLI ERİŞİM