Marmara Üniversitesi ve Fransız "Safran Group - Aerospace, Defence, Security" Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantısı

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) Koordinatörlüğü tarafından, uluslararası işbirliği çerçevesinde görüşmelerde bulunmak amacıyla Üniversitemize davet edilen Fransız "SAFRAN GROUP- Aerospace, Defence, Security" kuruluşu yöneticileri 15 Mayıs 2014 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etmişlerdir.

Söz konusu program Sultanahmet Rektörlük Yerleşkesinde Üniversitemiz yönetici ve akademisyen hocalarımızın katılımları ile gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan görüşmelerde Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde karşılıklı olarak neler yapılacağı konusunda detaylı bir şekilde müzakerelerde bulunulmuştur.

Bu önemli işbirliği toplantısına Fransız SAFRAN Kuruluşu adına Türkiye Kuzey Africave Ortadoğu’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Meral CRÉMON, Safran Uluslararası Başkan Yardımcısı Oliver HORAIST, Üniversitemiz adına ise Prof. Dr. Abdülkerim KAR, Prof. Dr. Ayhan MERGEN, Prof. Dr. Ziya Engin ERKMEN, Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL, Doç. Dr. Emre ALPMAN, Doç. Dr. Mustafa ATMACA, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bora ESMER, Dr. Ahmet FEYZİOĞLU, Dr. Hasan YEŞİLOĞLU ve Vedat GÜÇLER katılmışlardır.

Karşılıklı olarak hazırlanacak sonuç bildirgesi ile ortaklaşa yapılacak çalışmaların resmi olarak işbirliğine dönüşmesi konusunda niyetler beyan edilmiştir.

Ana hedef olarak, projelerin ülkemiz yararına Üniversitemiz üzerinden ortaklaşa yapılacak teknoloji transferi çalışmaları ile millileştirme ve yerlileştirmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

HIZLI ERİŞİM