Marmara Üniversitesi’nde Deprem Tatbikatı Yapıldı

İstanbul’un 6 farklı ilçesinde hizmet vermekte olan Marmara Üniversitesi; öğrenci, akademik ve idari personel sayısı bakımından ülkemizin en büyük üniversitelerinden birisi olmanın sorumluluğu çerçevesinde deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalara hız verdi. Deprem öncesi yapılması gereken çalışmalar kapsamında; tüm binalarının deprem risk analizlerini tamamlayarak, güçlendirme gereken binaların projelerini hazırlayıp ihale aşamasına getirdi. Diğer taraftan binalarda deprem esnasında devrilme riski içeren eşyalar sabitlendi.

2020 yılında, tüm birimler için acil durum eylem planlarının hazırlanmasının, tüm personele uzaktan eğitim yoluyla Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmesinin ardından, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 14:00’de tüm üniversite birimleri ölçeğinde yapılan “Deprem Tatbikatı” başarıyla gerçekleştirildi. Böylelikle deprem esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler yapılan tatbikatla gözden geçirildi.

Tatbikat öncesinde, beklenen İstanbul depremi için yapılan hazırlık çalışmaları ve acil durum planının uygulama esasları konusunda tüm bina yöneticileriyle uzaktan ve yüz yüze toplantılar gerçekleştirildiği, bunun yanında birimler tarafından kendi bünyelerindeki personele, deprem sırasında izlenecek adımlar konusunda bilgilendirmeler yapıldığı öğrenildi. Pandemi koşulları nedeniyle masabaşı tatbikatı olarak gerçekleştirilen tatbikata birim yöneticileri ve her birimden sınırlı sayıda personel katıldı.

Üniversite Genel Sekreterimiz Dr. Murat ARISAL, tatbikat sırasında Göztepe Yerleşkesinde oluşturulan Rektörlük Acil Durum Merkezinden tatbikatı yönetti. Genel Sekreterimiz Dr. Murat ARISAL, tüm yerleşkelerin Acil Durum Merkezleriyle aynı anda kurulan canlı bağlantı üzerinden Yerleşke Sorumluları ile görüşerek tatbikat sırasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tatbikat sırasında, deprem anında binaların tahliye edilmesi, haberleşme, sağlık, arama kurtarma, lojistik, ulaşım, iyileştirme gibi hizmetlerin yönetilmesi konusunda uygulamalı çalışmalar yapıldı. Rektörlük ve bağlı birimleri arasında afet yönetimi ve koordinasyonunu geliştirmeye yönelik değerli bulgular sağlandı.

 Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Külliyesinde oluşturulan Acil Durum Merkezi’nde hazır bulunan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Hakan GÜNDÜZ, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ümit ŞEHİRLİ, Gastroenteroloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yusuf YILMAZ da tatbikatı birlikte takip ettiler.

Tatbikattan sonra konuştuğumuz, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Uğur CİNOĞLU, “Tatbikatın hazırlıkları ve planlanmasını ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu tatbikat, ortak bir çalışmanın ürünüdür. Üniversitemizde afet hazırlıklarına ivme kazandırması açısından önemlidir. Eksikleri görmek ve onlarla ilgili gerekli aksiyonları almak açısından önemli bir fırsat oluşturmuştur.” dedi.

 

HIZLI ERİŞİM