MİTTO- Üniversitemiz TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'ndan Destek Aldı

Program kapsamında, özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda, firmaların ihtiyaçları merkeze alınarak, firmalar ile iş birliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda ilgili programa başvuru yapan üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyelerinden, Doç. Dr. Yusuf Kaynak "2018 Yılı Marmara Üniversitesi ile Torun Bakır Alaşımları Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşbirliği Sanayi Doktora Projesi" başlıklı projesi ile, Prof. Dr. Serdar Salman ise "Çok katmanlı İnce Filmlerin Elektro-Opto-Mekanik Özelliklerinin Yapay Öğrenme ile Modellenmesi ve Optimizasyonu" başlıklı projesi ile destek almaya hak kazanmışlardır. Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

HIZLI ERİŞİM