Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerimizin TÜBİTAK 1001 Proje Başarısı

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Mertoğlu’nun yürütücü olduğu, Çevre Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Kozet Bakırcı ve Doç. Dr. Deniz Akgül’ün araştırmacı olduğu “Anammox Bakterilerinden Hidrazin (Roket Yakıtı) Üretimi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesinin desteklenmesine karar verildi.  Öğretim üyelerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

HIZLI ERİŞİM