Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Abdullah Bereket’e ESPE Seçkin Klinisyen Ödülü

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Çocuk Endokrinolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Bereket European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) “Outsanding Clinician” (Seçkin Klinisyen) ödülünü kazandı. Ödül 16 Eylül’de Romada yapılan 60. Pediatrik Endokrinoloji kongresinde açıklandı. Kongre başkanı Prof. Dr. Stefano Cianfarani, ödülü takdim konuşmasında Prof. Dr. Abdullah Bereket'in bugüne kadar ekibi ile birlikte yaptığı özgün ve literatüre katkıda bulunan yüksek nitelikli bilimsel çalışmalar,  Çocuk Endokrinolojinin Türkiye’de ve Avrupa’da gelişimine yaptığı katkılar, Türkiye Çocuk Endokrinoloji Derneği Başkanlığı sırasında çocuklarda endokrinolojik hastalıkların taranması, önlenmesi ve tedavisi ile ilgili yaptığı halk sağlığı ve koruyucu hekimlik yönelimli çalışmalar ve gerek Avrupa gerekse Türkiye’de genç Pediatrik Endokrinologların eğitimine yaptığı katkılar ve mentorluk özellikleri nedeniyle verildiğini açıkladı.   

European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) “Outsanding Clinician” (Seçkin Klinisyen) ödülü Klinik Çocuk Endokrinolojisi alanına üstün katkıda bulunan kişilere verilen bir ödül. Bu ödüle ESPE üyeleri aday gösterebiliyor ve aday gösterilenler arasından ESPE ödül komitesi değerlendirme yaparak o yılki kongrede ödüle layık görülen kişi açıklanıyor.  Bu ödüle aday gösterilmek ve seçilmek için Çocuk Endokrinolojisi alanında hem bölgesel hem global ölçekte eğitim, araştırma ve hasta bakımını iyileştirme konularında öncülük yapmış ve sıra dışı katkıda bulunmuş olmak gerekiyor.  

HIZLI ERİŞİM