Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof.Dr. Yusuf Yılmaz'ın Başarısı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Gut isimli dergide (2020 etki faktörü: 19.8) yayınlanan “Diagnostic accuracy of non-invasive tests for advanced fibrosis in patients with NAFLD : an individual patient data meta-analysis” ( Non- alkolik yağlı karaciğerli hastalarda ileri evre fibrozisin saptanmasında non-invaziv fibrozis testlerinin tanısal performansı : Bireysel veri içeren meta analizi ) isimli araştırmada yer alarak tıp alanında önemli bir başarı elde etmiştir.
NAYKH’lı hastalarda ileri derecede karaciğer fibrozisinin olup olmadığını ölçmek için kullanılan non-invasiv testlerinin tanısal performansı üzerine yapılan bu çalışma, birçok hastaya gereksiz biyopsi yapılmasının önüne geçmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.
Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), dünyada en sık görülen karaciğer hastalığı olup ülkemizde yağlı karaciğer hastalığının sıklığının %30 civarında olduğu tahmin edilmektedir. NAYKH aynı zamanda siroza yol açabilen bir hastalık olduğundan kesinlikle ciddiye alınması gereken bir hastalıktır.

HIZLI ERİŞİM