Ulusal Sağlık Sektöründe Kadın İstihdamı Çalıştayı (Pandemi Özel)

Calıştay, Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Medipol Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çalıştay’ın amacı, kadınların sağlık sektöründeki istihdama katılımı ve çalışma yaşamı içerisinde karşılaştıkları cinsiyet temelli sorunların hastane, ilaç ve sigortacılık sektörlerinde alt boyutlarda saptanması, tartışılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Bu boyutlar: COVID-19 pandemisinin ve bu süreçteki esnek çalışmanın kadın sağlık çalışanlarının çalışma ve sosyal hayatlarında yarattığı etkilerin irdelenmesi, sağlık sektöründe mesleki cinsiyet ayrımcılığının; yatay ayrışma, cam tavan, ücret eşitsizliği vb. yönlerden irdelenmesi, sağlık sektöründe kadın istihdamını belirleyen etkenler ve kadınların istihdama katılımını ve kariyerlerinde
ilerlemelerini engelleyen nedenlerin irdelenmesidir.


Çalıştay, bu alanda Covid-19 pandemisi döneminde yapılan ilk ulusal çalışma özelliğini taşımaktadır. Çalıştay’ın bölümleri ana çerçevede; kadın sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklar, cam tavan sendromu, sağlık sektöründe kadın istihdamının önündeki engeller, uğradığı mobbingler, kadınların sağlık sektöründe erkeklere oranla yönetimdeki yeridir. Çalıştay’da üç ana oturum bulunmaktadır. Bu oturumlar; “Sağlıkta Kadın İstihdamına Hastane Yöneticisi Bakış Açısı, Sağlıkta Kadın İstihdamına Akademisyen Bakış Açısı, Sağlıkta Kadın İstihdamına İlaç ve Sigortacılık Sektörü Bakış Açısı”dır. Ayrıca Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) ile İstanbul Medipol Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilmiş olan “Ulusal Sağlık Sektöründe Kadın İstihdamı Çalıştayı (Pandemi Özel)” kitabı basıldı.

 

HIZLI ERİŞİM