Üniversitemizden Başarı Hikayeleri - H2020-MSCA-RISE-2020

Ufuk2020 Programı’nın Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan “Marie Sklodowska-Curie Burs ve Dolaşım Destekleri” alanı, Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) kapsamında yapılan başvurulardan, Ufuk2020 desteklerinden ve eğitimlerinden faydalanan 10 Türk kuruluşunun yer aldığı 5 farklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

Üniversitemizin de ortak olarak yer aldığı Estonya koordinatörlüğünde yürütülecek “LABOUR” isimli proje 1.4 Milyon Euro hibe almaya hak kazanmıştır. Toplamda yedi ortaktan oluşan projede İrlanda, Moldova, İsveç, Portekiz ve Letonya da projede ortak olarak yer alacaktır.

Başarılarından dolayı Siyasal Bilimler Fakültesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erhan Doğan'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

HIZLI ERİŞİM