Üniversitemize TÜBİTAK-Arnavutluk Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Uluslararası Programı Kapsamında Proje Desteği

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, Doç. Dr. Oğuzhan Ceylan ve Dr. Öğretim Üyesi Alparslan Zehir’in “Dağıtık Enerji Kaynaklarında Çoklu Servisler için Optimum Dinamik Yığınlama Yaklaşımı” başlıklı projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Arnavutluk Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Ulusal Ajansı (National Agency of Scientific Research and Innovation – NASRI) Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projede üniversitemiz akademisyenleri, Arnavutluk’ta Polytechnic University of Tirana’dan Prof. Dr. Elma Zanaj ve ekibiyle iş birliği yapacaklar.

Bu projede, Türkiye’den elektrik güç sistemlerinin modellenmesi ve benzetimi ve enerji yönetimi konusundaki uzmanlar ile Arnavutluk’tan optimizasyon ve haberleşme konularındaki uzmanlar, eş zamanlı ya da ardışık biçimde dağıtık enerji kaynaklarının optimal yığınlama yaklaşımlarını, maliyet ve kayıpları azaltarak geliştirmeyi amaçlıyor.    

Projede emeği geçen öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

HIZLI ERİŞİM