Üniversitemizin TÜSEB Proje Başarıları

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Saadettin Öztürk’ün yürütücülüğünü yaptığı “Kanser araştırmaları için klinik öncesi 3B in vitro görüntüleme sistemi” başlıklı projesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Alper Yıldırım’ın yürütücüsü olduğu “Kan nötrofil seviyesi değişikliğinin total kolesterol düzeyi üzerine etkisinde karaciğer makrofaj ve ATP-Bağlayıcı-Kaset-Taşıyıcılarının Rolü” başlıklı projesi ve Eczacılık Fakültesi doktora öğrencisi Saliha Aydın’ın yürütücüsü olduğu "Sideritis Türü Bitki Ekstreleri Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Anti-Alzheimer Etkilerinin İn Vitro ve İn Vivo Olarak Belirlenmesi” başlıklı projesi TÜSEB A ve B Grubu Proje Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projelerde emeği geçen öğretim üyelerimizi ve öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

HIZLI ERİŞİM